13. edycja Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

W dniach 7-8 października 2023 roku w Jabłonce na Orawie odbędzie się 13. edycja Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich.

13. edycja Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

Przegląd ma charakter konkursu i jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń kobiecych z województwa małopolskiego oraz grup artystycznych wywodzących się z tych organizacji, przedstawicielek Lokalnych Grup Działania.


Do udziału w przeglądzie przyjęte zostały reprezentacje, które przygotowały się przynajmniej do trzech regulaminowych konkursów (w tym: A lub B do wyboru, C i D obowiązkowo): A. Konkurs Tradycyjnych Scenek Obyczajowych, B. Konkurs Pieśni Ludowych, C. Konkurs Rękodzieła Artystycznego, D. Konkurs Potraw Regionalnych. Grupy mogą przystąpić do wszystkich czterech konkurencji (A, B, C, D), co pozwoli na zdobycie większej ilości punktów w punktacji łącznej.


Kwalifikacja i zgłoszenie zespołów na Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich odbywało się w dwojaki sposób: na przeglądach gminnych i powiatowych KGW oraz z powiatów, gdzie nie organizuje się przeglądów, reprezentacje typują Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego na podstawie kryteriów zgodnych z regulaminem przeglądu, w porozumieniu z samorządami powiatów i gmin, samorządowych ośrodków kultury. Oryginał KARTY ZGŁOSZENIA (załączony do regulaminu) zaopiniowanej przez Organizatora Przeglądu lub Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego należy przesyłać do dnia 4 września 2023 r. na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem Przegląd KGW.


Regulamin i Karta zgłoszenia do pobrania tutaj.


Źródło: MCK Sokół

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować