14 listopada w nowosądeckim ratuszu Zaduszki Literackie

Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza do uczestnictwa w „Literackich Zaduszkach”– poetycko-muzycznym spotkaniu, wspominającym życie i twórczość poetów z naszego regionu. W tym roku spotkanie poświęcone będzie życiu i twórczości Marka Basiagi (1952-2023) – poety, eseisty, krytyka, historyka filmu i literatury.

14 listopada w nowosądeckim ratuszu Zaduszki Literackie

Wydarzenie odbędzie się 14 listopada (wtorek) br. o godz. 17:00 w Sali Reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w nowosądeckim Ratuszu.


moderator spotkania: Joanna Babiarz

gość specjalny: Zofia Basiaga

słowo wstępu: prof. dr hab. Wojciech Kudyba

recytacja: Sądecki Klub Literacki, młodzież z Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego

muzyka i wokal: Grzegorz Racoń

muzyka i wokal: Justyna Kucia i Wojciech Skałka

wokal: Karolina Małek


***

MAREK BASIAGA

Ur. w 1952 roku w Nowym Sączu. Absolwent I LO im. J. Długosza (1971) i Uniwersytetu Łódzkiego (1983 – filmoznawstwo). Po ukończeniu studiów został zatrudniony przez macierzystą uczelnię jako historyk filmu. Z tego czasu pochodzą jego prace naukowe, które drukował w takich książkach zbiorowych, jak: Szkice o filmie polskim (1985), Film polski. Twórcy i mity (1987), Od fantastyki do komiksu (1993), publikował też w miesięczniku „Kino”. Ukończył również bibliotekoznawstwo i podyplomowe studium pedagogiczne. Uprawiał też dziennikarstwo, był redaktorem kwartalnika „Almanach Sądecki”.


Jako poeta debiutował w 1974 r. wierszem Wyrok w „Życiu Literackim”. Poezje, eseje, szkice krytyczno-artystyczne, opowiadania Marka Basiagi można znaleźć m.in. w następujących czasopismach: „Literatura”, „Tygodnik Kulturalny”, „Nowy Wyraz”, „Miesięcznik Literacki”, „Poezja”, „Vademecum”, „Magazyn Kulturalny”, „Regiony”, „W drodze”, „Almanach Sądecki”, „Fakty”, „Topos”, „Tytuł”, „Fraza”, „Przegląd Artystyczno-Literacki”.


Autor esejów literacko-artystycznych i felietonów. Laureat I nagrody w konkursie 40-lecia kinematografii polskiej za pracę analityczno-krytyczną, która ukazała się w „Kinie” w 1986 roku. Publikował w prasie literackiej i kulturalnej.


Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i prezes Klubu Literackiego SĄDECCZYZNA.


Opracował antologię poezji sądeckiej Klubu Literackiego „Sądecczyzna” pt. Pierwsze spotkanie (1997). Swoje teksty ogłaszał w wielu wydawnictwach zbiorowych, np. w krakowskich zeszytach SPP Poezja, gwiazdy i tokaj w Jamie Michalika (1995), Poezja i gwiazdy na Kanoniczej (1996 i 1997). Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.


Źródło: SBP

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować