144. Sądeckie Konwersatorium Naukowe: "Holistyczna Opieka nad Pacjentem" za nami

W piątek, 17 maja, w uczelnianej Auli przy ul. Kościuszki 2 odbyło się 144. Sądeckie Konwersatorium Naukowe na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Tym razem tematyka cyklicznego spotkania skupiła się wokół zagadnienia: „Holistyczna opieka nad pacjentem, a profesja zawodowa”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Koło Naukowe Promocji Zdrowia.

144. Sądeckie Konwersatorium Naukowe: "Holistyczna Opieka nad Pacjentem" za nami

Wśród gości, którzy swoją obecnością zaszczycili konwersatorium, byli m.in.: dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju (od 1 września Rektor Uczelni), dr Halina Potok – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. ANS – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjnych oraz mgr Bogusława Gaweł – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki.

Podczas konwersatorium poruszono ważne kwestie związane z relacją między pacjentem a osobami leczącymi oraz całościową – zintegrowaną opieką nad chorym. Dr hab. inż. Józef Ciuła życzył owocnej dyskusji i wniosków, które mogą wzbogacić wiedzę na temat opieki nad pacjentem.

W ramach wykładów wysłuchaliśmy prezentacji takich tematów jak:

  • „Wykorzystanie zaawansowanych technologii medycznych w opiece nad pacjentem z niewydolnością serca” – dr hab. n. med. Irena Milaniak, prof. ANS,
  • „Proces uzyskania Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej” – mgr Urszula Bednarek, Przewodnicząca Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • „Percepcja wizerunku oraz poziom zaufania wobec osoby pielęgniarki z widoczną modyfikacją ciała” – Maria Trojanowska i Katarzyna Studzińska, studentki II roku kierunku pielęgniarstwo I stopnia ANS.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować