15 czerwca ruszają konsultacje społeczne dotyczące budowy obwodnicy Piwnicznej Zdroju

15 czerwca ruszają konsultacje społeczne dotyczące budowy obwodnicy Piwnicznej Zdroju

Od 15 czerwca do 5 lipca br. odbywać się będą konsultacje społeczne dotyczące budowy obwodnicy Piwnicznej Zdroju, w ciągu drogi krajowej nr 87.

 

Oprócz możliwości zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie GDDKiA i Urzędu Miejskiego oraz pobrania ich, można będzie spotkać się z projektantami w Piwnicznej Zdroju, z zachowaniem środków ostrożności zalecanych w związku z epidemią koronawirusa.

 

Wszystkie materiały dotyczące proponowanych wariantów obwodnicy dostępne są już na stronie internetowej obwodnicapiwnicznej.pl , w zakładce „Do pobrania”. Jest tam także ankieta, którą można wypełnić na trzy sposoby:

  • pobranie plików z ankietą, wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@mpmosty.pl,
  • pobranie ankiety z Urzędu Miejskiego w Piwnicznej, wypełnienie i przesłanie na adres: MP-Mosty S.A. Ul. Dekerta 18 30-703, Kraków lub wiadomość e-mail na adres: biuro@mpmosty.pl,
  • wypełnienie e-ankiety znajdującej się pod zamieszczonymi materiałami informacyjno-konsultacyjnymi.

 

Konsultacje bezpośrednie z projektantami odbędą się 24 czerwca 2020 r. i 1 lipca 2020 r. w godzinach od 12:00 do 18:00, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej przy ul. Rynek 11.

 

Będzie zapewniony płyn do dezynfekcji rąk. Zarówno projektanci jak i osoby przychodzące muszą założyć maseczki. Mieszkańcy będą mogli podchodzić do projektantów pojedynczo lub maksymalnie po dwie osoby z rodziny, np. małżeństwo. W przypadku konieczności oczekiwania na konsultacje, pomiędzy poszczególnymi osobami, powinien być zachowany dystans społeczny.

 

Proponowane warianty obwodnicy Piwnicznej mają długości w zakresie od 2,0 do 2,5 km.

Wariant 1

Przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 od ronda w rejonie cmentarza. Następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową oraz nad drogą w kierunku centrum Piwnicznej. Dalej przebiega łukiem między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi w estakadę, biegnącą nad: rzeką Poprad, kładką i równolegle nad ul. Kościuszki, dalej przechodzi bezpośrednio w tunel pod górą Mały Kicarz. Po stronie południowej wariant 1 włącza się do istniejącego przebiegu DK87. W tym miejscu zaprojektowano węzeł zapewniający relacje skrętne: z centrum Piwnicznej do Mniszka oraz relację odwrotną z Mniszka w kierunku centrum Piwnicznej.

Wariant 2

Przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 od ronda, w rejonie cmentarza, a następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową oraz drogą w kierunku centrum miasta, po czym przebiega między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi nad drogą prowadzącą do kładki pieszej. Biegnąc łukiem dalej, pomiędzy linią kolejową i rzeką Poprad, przechodzi w obiekt inżynierski nad rzeką i ul. Kościuszki. Następnie obiekt przechodzi w drogę prowadzącą łukiem, w rozkopie, ponad Sanatorium Uzdrowiskowym „Limba”, gdzie włącza się do istniejącego przebiegu DK87. W tym miejscu zaprojektowano węzeł zapewniający skręt z centrum Piwnicznej do Mniszka oraz z Mniszka w kierunku centrum Piwnicznej.

Wariant 3

Przebiega po zachodniej stronie miasta i rozpoczyna się na istniejącej DK87, od ronda w rejonie cmentarza. Następnie wznosi się obiektem mostowym, przechodzącym w rozkop, łukiem prowadzącym w kierunku południowym. Po wyjściu z rozkopu przechodzi obiektem nad doliną, następnie bezpośrednio w tunelu pod górą Węgielnik, o długości ok. 470 m, prowadząc do wylotu po południowej stronie zbocza. W tym miejscu tunel przechodzi w estakadę nad ul. Daszyńskiego, linią kolejową i rzeką Poprad, która prowadzi obwodnicę do poziomu terenu, po zachodniej stronie szkoły. Dalej łukiem obwodnica włącza się do istniejącego układu drogowego, poprzez rondo.

 

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK87” została podpisana w październiku 2019 roku. Planowany termin zakończenia tego etapu prac to kwiecień 2022 roku.

 

Źródło i fot. GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować