15 września spotkanie autorskie z prof. dr hab. Jerzym Rajmanem oraz promocja jego najnowszej książki

Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza, Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Sądecka Biblioteka Publiczna zapraszają na spotkanie z prof. dr hab. Jerzym Rajmanem, wybitnym mediewistą i autorem wielu publikacji naukowych, w tym „Encyklopedii średniowiecza”.

15 września spotkanie autorskie z prof. dr hab. Jerzym Rajmanem oraz promocja jego najnowszej książki

Spotkanie będzie poświęcone najnowszej książce prof. dr hab. Jerzego Rajmana pt. „Zamek Królewski w Nowym Sączu (około 1300-1611)”. Zamek ten jest zagadkowym i fascynującym obiektem badań, ponieważ nie zachował się do naszych czasów. Nie wiemy, jak wyglądał, kiedy powstał, jak się rozwijał i dlaczego zniknął. Prof. Rajman próbuje odtworzyć historię tego zamku na podstawie źródeł pisanych, ikonograficznych i archeologicznych (fragm. recenzji dra hab. Andrzeja Marca, prof. UJ).Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 15 września br. (piątek) o godz. 14:00 w Budynku Głównym Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego przy ul. Franciszkańskiej 11.


Na miejscu będzie można nabyć książkę prof. dra hab. Jerzego Rajmana w atrakcyjnej cenie oraz otrzymać dedykację od autora.


***

prof. dr hab. Jerzy Rajman

Kierownik Katedry Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jako badacz i wykładowca zajmuje się historią średniowiecza. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki dziejów miast, mieszczaństwa Krakowa, relacji Górnego Śląska z Małopolską i historii Kościoła katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem zakonów i ich oddziaływania na społeczeństwo. Podejmuje badania naukowe nad duchowością widzianą poprzez wezwania i kulty świętych. Wybijającą się grupę w jego dorobku zajmują artykuły o średniowiecznej historii Miechowa, a także poświęcone dawnemu budownictwu organowemu.


Źródło: SBP

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować