30 września br. upływa termin składania wniosków o nagrody starosty dla sportowców

30 września 2021 r. upływa termin składania wniosków o nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

30 września br. upływa termin składania wniosków o nagrody starosty dla sportowców

Nagrody starosty mogą być przyznawane:

  • zawodnikom z terenu Powiatu Nowosądeckiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  • trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Wnioski o nagrody i wyróżnienia mogą składać:
  • jednostki realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • związki sportowe lub stowarzyszenia kultury fizycznej,
  • organy jednostek samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne,
  • inne podmioty.

Wzory wniosków są dostępne w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 pok. 313, a zapytania można kierować na maila: trogowska@nowosadecki.pl


Źródło: SPNS, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować