39. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek. Eliminacje powiatowe

Już po raz 39. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ przystępuje do organizacji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. Swoim zasięgiem wydarzenie obejmuje województwo małopolskie, a jego głównym założeniem jest prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych do 16 roku życia, pracujących w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury.

39. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek. Eliminacje powiatowe

Od początku realizacji BAJDURKA organizatorom towarzyszy idea teatru jako najbardziej atrakcyjnej formy estetycznego wychowania dzieci i młodzieży. Teatru, który odkrywając urodę i tajemnicę słowa oraz siłę scenicznej iluzji uczy dzieci i młodzież wrażliwości, pracy w zespole, otwartości na drugiego człowieka, pomaga w odkrywaniu własnych talentów, w przełamywaniu barier, uwrażliwia na dobro i piękno, wychowuje i bawi. Jednym z najważniejszych założeń imprezy jest zatem popularyzacja tej szczególnej formy edukacji kulturalnej poprzez stworzenie warunków do rozwoju nieprofesjonalnej twórczości dzieci i młodzieży. Organizując to wydarzenie, mamy nadzieję na mobilizację, poderwanie, zachęcenie placówek szkolnych i kulturalnych z terenu całego województwa do jeszcze aktywniejszego uczestnictwa w kulturze.

I etap Festiwalu, czyli eliminacje powiatowe przeprowadzone zostaną od kwietnia do maja 2024 r.

Gospodarze / organizatorzy eliminacji powiatowych przyjmują na siebie obowiązki organizacyjnie i finansowe. W miarę posiadanych możliwości stworzą atrakcyjne warunki dla występu zespołów.

TERMINY I ORGANIZATORZY ELIMINACJI POWIATOWYCH:

15 kwietnia – powiat wielicki

Organizator: Pole Kultury w Niepołomicach, ul. Zamkowa 4

Eliminacje odbędą się w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, ul. Zamkowa 4

www.kultura.niepolomice.pl | www.facebook.com/polekultury2024 | www.mcdis.pl

Koordynacja: Barbara Wdaniec, tel. 12 281 80 52, dk.zagorze@kultura.niepolomice.pl

16 kwietnia – powiat limanowski

Organizator: Limanowski Dom Kultury w Limanowej, ul. Bronisława Czecha 4

www.ldk.limanowa.pl 

Koordynacja: Joanna Dębska, tel. 18 337 16 03, 501 423 775, joanna.debska@ldk.limanowa.pl

- zgłoszenia do 27 marca

22 kwietnia – powiat chrzanowski

w ramach X Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych o Puchar Starosty Chrzanowskiego

Organizator: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 70, 72

www.pmdk-trzebinia.pl 

Eliminacje odbędą się w Libiąskim Centrum Kultury w Libiążu, ul. Górnicza 1

Koordynacja: Teresa Majewska, tel. 509 362 840, teresamajewska.pmdk@gmail.com

- zgłoszenia do 4 kwietnia

23-24 kwietnia (w zależności od liczby zgłoszeń) – miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23

www.mok.nowysacz.pl 

Koordynacja: Małgorzata Stobierska, tel. 500 231 123, biuro@mok.nowysacz.pl

- zgłoszenia do 15 kwietnia

24 kwietnia – powiat olkuski

Organizator: Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2

www.dk.wolbrom.pl 

Koordynacja: Maria Grzywa, tel. 32 644 13 41 w. 23, mgrzywa@dk.wolbrom.pl

- zgłoszenia do 12 kwietnia

26 kwietnia – powiaty miechowski i proszowicki

Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, ul. Rynek 18

www.ckproszowice.pl 

Kontakt: tel. 12 386 19 24, 728 454 879, kontakt@ckproszowice.pl

- zgłoszenia do 16 kwietnia

29 kwietnia – powiaty nowotarski i tatrzański

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 37

www.mck.nowytarg.pl 

Koordynacja: Stanisław Krzak, tel. 509 035 243 (Wieża Wodna), stanislaw_krzak@mck.nowytarg.pl

- zgłoszenia do 19 kwietnia

6-7 maja – miasto Kraków, powiaty krakowski, oświęcimski i wadowicki

Organizator: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, ul. H. Wietora 13/15

www.sckm.krakow.pl 

Koordynacja: Joanna Miczałowska, tel. 12 430 50 90, sckm.krakow@gmail.com

- zgłoszenia do 22 kwietnia 

8 maja – powiat myślenicki

Organizator: Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach, ul. J. Piłsudskiego 20

www.mokis.myslenice.pl 

Koordynacja: Justyna Gawęda, tel. 12 272 15 11, mokis@myslenice.pl

9 maja – powiat suski

Organizator: Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 27

www.ckifsucha.pl 

Koordynacja: Bogna Jurewicz, tel. 33 812 08 88, 33 812 08 14, animator@centrum-kultury.com

10 maja – powiat gorlicki

Organizator: Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach, ul. Michalusa 4

www.gck.gorlice.pl 

Eliminacje odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Gorlice filia w Dominikowicach

Koordynacja: Barbara Fugiel, tel. 18 353 56 95, gck@gck.gorlice.pl

swietlica.krasinskiego@gck.gorlice.pl

- zgłoszenia do 20 kwietnia

Miasto Tarnów oraz powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski

Kwalifikacja do finału Festiwalu BAJDUREK odbywa się na podstawie rekomendacji przez Zespół Konsultantów grup teatralnych prezentujących się w ramach 12. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA organizowanych w dniach 21-22 maja w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku.

Organizator: MCK SOKÓŁ – Biuro organizacyjne w Tarnowie, ul. Urszulańska 13

Współorganizator: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku | www.mok-brzesko.pl

Koordynacja: Ilona Stanaszek, tel. 14 626 07 61, i.stanaszek@mcksokol.pl

Teatry lalkowe z całego województwa rekomendowane są do finału Festiwalu BAJDUREK spośród laureatów 37. Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki, który odbędzie się w dniu 25 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

Organizator: MCK SOKÓŁ – Biuro organizacyjne w Tarnowie, ul. Urszulańska 13

Współorganizator: Gminne Centrum Kultury w Żabnie | www.ck.zabno.pl

Koordynacja: Ilona Stanaszek, tel. 14 626 07 61, i.stanaszek@mcksokol.pl

Etap II – spotkanie finałowe

Na każdym etapie, zgłoszone do udziału w Festiwalu spektakle zostaną ocenione przez jury, które zakwalifikuje najciekawsze realizacje teatralne pierwszego etapu do spotkania finałowego. Finał 39. BAJDURKA 2024 odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2024 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Dla wszystkich finalistów, którzy zaprezentują się w Nowym Sączu przygotowane zostaną gwarantowane nagrody finansowe i rzeczowe, dyplomy, statuetki. Głównym założeniem finałowego spotkania jest przegląd teatrów dziecięcych i młodzieżowych, będący formą konfrontacji i wzajemnej edukacji teatralnej, kopalnią wzorów repertuarowych, warsztatowych i inscenizacyjnych.

DO POBRANIA

Regulamin, Karta zgłoszenia, Karta zgłoszenia do pobrania tutaj.

Źródło: MCK Sokół, fot. Jakub Kosakowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować