40 000 zł dla Gminy Stary Sącz na doposażenie czterech świetlic wiejskich

Gmina Stary Sącz w ramach konkursu “Małopolskie świetlice wiejskie 2024” na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlic wiejskich w Gminie Stary Sącz” pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego 40 000,00 zł.

40 000 zł dla Gminy Stary Sącz na doposażenie czterech świetlic wiejskich

Świetlice wiejskie są niezwykle istotnymi miejscami dla lokalnych społeczności. Często pełnią rolę lokalnych centrów kultury, stanowiąc przestrzeń integracji społecznej, umożliwiając rozwijanie zainteresowań, pasji i talentów oraz ułatwiając nawiązywanie relacji międzyludzkich. Przeznaczone są dla mieszkańców w każdym wieku – od najmłodszych dzieci po seniorów.

W ramach zadania Gmina Stary Sącz planuje zakup elementów wyposażenia na łączną kwotę 75 140,00 zł. Wkład własny gminy – 35 000,00 zł

Podsumowując, każda ze świetlic otrzyma odpowiednio:

Świetlica Wiejska w Mostkach: 11 820 zł

Świetlica Wiejska w Przysietnicy: 10 500 zł

Świetlica Wiejska w Woli Kroguleckiej: 24 000 zł

Świetlica Wiejska w Gaboniu: 28 820 zł

Zakupione zostaną sprzęty RTV/AGD, akcesoria kuchenne oraz sprzęt do siłowni.

Źródło: UMSS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować