50. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” z dotacją w wysokości 50 tys. zł

Tegoroczny 50. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”, zgłoszony do programu Kultura ludowa i tradycyjna, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 marca 2024 r. uzyskał dotację w wysokości 50 000,00 zł. Festiwal odbywać się będzie w dniach od 13 – 17 listopada.

50. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” z dotacją w wysokości 50 tys. zł

„Strategicznym celem programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym), które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Dofinansowywane będą przedsięwzięcia związane ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych ich elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur mniejszości narodowych i etnicznych oraz tradycji środowiskowych (w tym zawodowych i wiekowych np. zjawisk folkloru dziecięcego i młodzieżowego).

Inicjatywy te mają przyczyniać się do integracji członków społeczności, wśród których dane zjawiska funkcjonują, i w ramach których są przekazywane (transmitowane). Zadaniem programu jest wspieranie działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, co wpisuje się w założenia ratyfikowanej w 2011 roku przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego”. *

Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Organizatorem „Limanowskiej Słazy”, jest Limanowski Dom Kultury. Festiwal od samego początku wspiera również Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej.

LDK zaprasza do śledzenia strony internetowej www.ldk.limanowa.pl jak i profilu fanpage https://www.facebook.com/LimanowskiDomKultury, gdzie pojawiać się będą informacje o działaniach realizowanych w ramach projektu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna-2024

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować