5,5 mln zł na wsparcie małopolskich OSP

Ochotnicze Straże Pożarne są jednym z filarów bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. - Strażacy ochotnicy wykonują olbrzymią pracę. Wspieranie ich jest naszym obowiązkiem. 5,5 miliona złotych jakie właśnie przekazujemy lokalnym samorządom w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” stanowi istotne wsparcie dla wielu jednostek - mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. - Można powiedzieć, że robimy to, co zawsze. W poprzednich latach samorząd województwa przekazał już na rzecz OSP ponad 50 milionów złotych - zaznacza marszałek Kozłowski.

5,5 mln zł na wsparcie małopolskich OSP

Troska o bezpieczeństwo publiczne należy do priorytetów Samorządu Województwa Małopolskiego. A jednym z niezastąpionych w realizacji tej misji partnerów są Ochotnicze Straże Pożarne.


Samorząd Województwa Małopolskiego od lat bardzo konsekwentnie wspiera finansowo strażaków ochotników. Doceniamy ich profesjonalizm. Jesteśmy im za tę aktywność i zaangażowanie głęboko wdzięczni. Jest też absolutnie jasne, że im lepiej członkowie ochotniczych straży pożarnych będą wyposażeni i wyszkoleni, tym jesteśmy wszyscy w Małopolsce bezpieczniejsi - mówi Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.


Można powiedzieć, że strażacy ochotnicy mogą na nas liczyć zawsze. Bo to są setki, a nawet tysiące dotacji, dzięki którym remontowane są remizy czy kupowane są nowoczesne wozy bojowe oraz inne niezbędne elementy strażackiego wyposażenia. W latach 2009-2021 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał na rzecz OSP ponad 50 milionów złotych. Nie inaczej jest także w tym roku - dodaje marszałek Witold Kozłowski.


W marcu 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs „Małopolskie OSP 2022”, w ramach którego samorządy lokalne - gminy, mogły ubiegać się o dofinansowanie m.in. na wsparcie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich oraz zakup niezbędnego sprzętu i samochodów strażackich. Zainteresowanie było bardzo duże. Wpłynęło 237 spełniających wymogi formalne wniosków, opiewających łącznie na ponad 9 mln zł wnioskowanej kwoty dotacji.


W związku z dużym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez gminy Zarząd Województwa Małopolskiego znacząco zwiększył też pulę środków w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”. Do wstępnie zaplanowanej kwoty ok. 2,8 mln zł dodaliśmy jeszcze kolejne 2,6 mln zł. W maju Sejmik Województwa Małopolskiego finalnie podjął zatem uchwałę o przekazaniu samorządom lokalnym dotacji na ten cel w łącznej wysokości 5 milionów 425 tysięcy złotych. Cieszę się, bo pieniądze dla strażaków to znakomita inwestycja w bezpieczeństwo i rozwój lokalnych społeczności - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.


Pieniądze te pozwolą zrealizować wiele bardzo potrzebnych strażakom zadań. Między innymi: 79 gmin otrzymało dofinansowanie na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich, 55 gmin dostało dotację na zakup, remont lub adaptację samochodu pożarniczego, a 67 gminom przyznano środki na zakup sprzętu, umundurowania i kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.


Naszym celem jest stała poprawa warunków pełnienia służby i pracy w remizach strażackich oraz systematyczne doposażanie strażaków ochotników w jak najnowocześniejszy sprzęt. Profesjonalnie przygotowane i odpowiednio wyposażone ochotnicze straże pożarne zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski - podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.


Niemal 5,5 miliona złotych w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” to kolejne już wsparcie dla strażaków ochotników w tym roku. Wcześniej Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał też 510 tysięcy złotych dla samorządów gminnych m.in. na prace remontowo-budowlane, zakup samochodów strażackich i zadania specjalistycznych grup OSP, które wykorzystują psy poszukiwawczo-ratownicze.


Co w praktyce oznacza te ponad 53 mln zł przekazanych w latach 2009-2021 na rzecz OSP przez Samorząd Województwa Małopolskiego? To między innymi 1351 dotacji dla gmin z przeznaczeniem na strażackie remizy, 333 dotacje dla lokalnych samorządów na zakup sprzętu, umundurowania czy podnoszenie kwalifikacji strażaków, a także np. 138 dotacji na zakup bądź remont samochodów strażackich… To są liczne i konkretne działania, dzięki którym stale zwiększa się bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski oraz komfort pracy strażaków - mówi marszałek Witold Kozłowski.


Czemu służą, jak w praktyce są wykorzystywane przekazywane gminom dotacje w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”? Oto kilka przykładów.


Na realizację prac budowlano-remontowych Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie otrzymała 45 tys. zł. - Jesteśmy tuż po wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Chrzanowie, podczas których świętowaliśmy 150-lecie pożarnictwa na Ziemi Chrzanowskiej. Działalność strażaków ochotników ma zatem w naszym regionie długą, piękną i bogatą historię. Cieszymy się z dotacji otrzymanej w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”. Zostanie ona przeznaczona na prace remontowe w budynku OSP, z którego korzystamy wspólnie z gminą Chrzanów. To jest piękny obiekt o walorach zabytkowych. Chcemy, aby służył także kolejnym pokoleniom - mówi Krzysztof Chomik, prezes OSP w Chrzanowie. - Nasza współpraca z samorządem Małopolski trwa już od jakiegoś czasu. OSP Chrzanów w poprzednich latach otrzymywała dotacje na adaptacje pomieszczeń dla nowo pozyskanego sprzętu oraz granty na organizację szkoleń i wydarzeń edukacyjnych oraz integracyjnych dla najmłodszych druhów. Jesteśmy wdzięczni za to wsparcie - dodaje prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie.


W Kalwarii Zebrzydowskiej również dokładnie zaplanowano na co wydać pieniądze. Dotacja dla gminy w ramach „Małopolskie OSP 2022” wyniosła 45 tys. zł. - Przetarg na generalny remont garażu OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej został już ogłoszony. Prace remontowe obejmą w zasadzie od posadzki aż po sufit, czyli „od a do z”, włącznie z instalacjami. Mieliśmy nadzieję, że być może uda się pozyskać w konkursie Małopolskie OSP środki w zbliżonej wysokości, więc wszystko doskonale się złożyło. Pieniądze przychodzą w samą porę i dzięki nim wykonamy bardzo potrzebą nam inwestycję. Dziękujemy za to wsparcie - mówi Wojciech Łężniak, prezes OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej.


40 tys. zł dotacji trafia do gminy Zawoja. Druhowie z OSP Zawoja Dolna nie ukrywają radości. Ich wielkie marzenie jest już bliskie spełnienia. - Przy naszej OSP właśnie odbywa się festyn organizowany przez Gminę Zawoja z okazji finału projektu „Smaki Babiej Góry - ocalić od zapomnienia”. Korzystając z okazji prosimy mieszkańców i gości o dobrowolne datki do puszek. Zostaną one przeznaczone na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do naszej jednostki OSP Zawoja Dolna. O zakup tego pojazdu staramy się już od 3 lat. Sukces jest już na wyciągnięcie ręki! Koszt wozu bojowego to około 900 tys. zł. A nasza jednostka, dzięki wsparciu mieszkańców oraz Gminy Zawoja, a także dotacjom z NFOŚiGW, KSRG i właśnie dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dysponuje już środkami na poziomie 840 tys. zł. Jesteśmy pewni, że wspólnymi siłami uda się osiągnąć cel. To dla nas wielka sprawa. Za każdą przekazaną nam złotówkę składamy serdeczne Bóg zapłać - mówi naczelnik OSP Zawoja Dolna Mariusz Dobek.


Solidna dotacja powędrowała do gminy Podegrodzie. Strażacy dobrze spożytkują te pieniądze. - Całość otrzymanych w konkursie Małopolskie OSP 2022 pieniędzy, czyli 90 tysięcy złotych, przeznaczamy na dokończenie budowy nowej remizy OSP Gostwica. Chyba nie muszę nawet mówić, jak ważne jest to dla nas strażaków ochotników oraz wszystkich okolicznych mieszkańców zadanie. Cieszymy się bardzo. Dotacja samorządu województwa małopolskiego zostanie wykorzystana najlepiej jak tylko można – pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Planujemy, że jeszcze w tym roku nasi strażacy będą mogli korzystać z nowo oddanej, bojowej części remizy - mówi wiceprezes OSP w Gostwicy Kamil Bodziony.


Każda złotówka się liczy. 8 tysięcy złotych zasili budżet OSP Polanka Wielka. - Strażacy ochotnicy są niezwykle ważnym, po prostu niezastąpionym elementem funkcjonowania gminy Polanka Wielka. Ich odpowiedzialna służba wiąże się nie tylko z troską o bezpieczeństwo mieszkańców. To także m.in. działalność kulturalna. Jesteśmy im za to wszystko bardzo wdzięczni. Wykonują wspaniałą pracę. Dziękujemy też wszystkim, którzy wspierają, pomagają naszym strażakom oraz ochotniczym strażom pożarnym - mówi Grzegorz Gałgan, wójt Polanki Wielkiej.


Z kolei gmina Brzeszcze i tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna Jawiszowice otrzymali 40 tys. zł dofinansowania na zakup samochodu pożarniczego. - Nowoczesny sprzęt oraz odpowiednia baza stanowiąca siedzibę i zaplecze strażackich działań wiąże się z niemałymi kosztami. Bez dobrej współpracy z samorządami strażacy ochotnicy z całą pewnością nie mogliby funkcjonować z takim zaangażowaniem, jak ma to miejsce obecnie. Dlatego dofinansowanie w ramach konkursu Małopolskie OSP ma dla naszej jednostki olbrzymie znaczenie - podkreśla Rafał Majdak, prezes OSP Jawiszowice. - Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup ciężkiego wozu bojowego, co poważnie zwiększy nasze ratownicze możliwości. Oczywiście, gdyby była to jeszcze wyższa kwota, cieszylibyśmy się jeszcze bardziej - dodaje z uśmiechem prezes OSP Jawiszowice.


Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego wraz z listą gmin z terenu województwa małopolskiego otrzymujących wsparcie w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” znajduje się tutaj.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować