Absolwenci Wydziału Nauk o Zdrowiu z dyplomami magistra i licencjata ANS

W Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych. Otrzymali je studenci, którzy ukończyli studia licencjackie i magisterskie na kierunkach: Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne i Dietetyka. Wśród gratulujących byli prorektor dr Halina Potok i dziekan Wydziału dr hab. Ryszard Gajdosz, prof. ANS. Podkreślali oni znaczenie tych zawodów dla społeczeństwa i zachęcali do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Absolwenci Wydziału Nauk o Zdrowiu z dyplomami magistra i licencjata ANS

Od nowego roku akademickiego 2023/2024 Wydział Nauk o Zdrowiu zmieni nazwę na Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu w związku z uruchomieniem jednolitych 6-letnich studiów magisterskich na kierunku lekarskim. 28 lipca ponad 180 absolwentów kierunków: Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne oraz Dietetyka odebrało dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.


Dr hab. Ryszard Gajdosz, prof. ANS – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu zwrócił się do zebranych w Auli im. prof. Andrzeja Bałandy absolwentów łacińską sentencją: „Frustra vivit qui nemini prodest”


Na próżno żyje ten, kto nikomu nie pomaga.


Dziekan Ryszard Gajdosz zachęcał absolwentów, aby nie popadali w przeciętność i podejmowali ryzyko, nawet popełniali błędy, bo tak, wyciągając pewną naukę, będą się doskonalić.


Dr Halina Potok, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, również złożyła gratulacje absolwentom. Powiedziała:

Wybraliście Państwo piękne zawody: pielęgniarki, ratownika medycznego czy dietetyka, co nie znaczy, że łatwe. Zawody medyczne są trudne, ponieważ bierzemy na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka. Wymaga to dużego poświęcenia i cierpliwości. Nie każdy potrafi to zrobić, ale Wy odkryliście w sobie te umiejętności i predyspozycje oraz sprostaliście programowi studiów. Gratuluję Wam tych życiowych decyzji.


Dyplomy Wydziału Nauk o Zdrowiu różnią się nieco od uroczystości absolwentów innych wydziałów Uczelni ze względu na kierunek pielęgniarski. Absolwentki Pielęgniarstwa zgodnie z tradycją otrzymały czepek, złożono również ślubowanie i odśpiewano “Hymn Pielęgniarek”.


Wśród zaproszonych gości na piątkowej uroczystości znaleźli się m.in. Urszula Bednarek, przewodnicząca Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu, Krystyna Nosal, naczelna pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, dr Halina Potok, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, Rafał Góra, kanclerz ANS w Nowym Sączu, Halina Marcisz, kwestor ANS, dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. ANS, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki, dr Robert Rogowski, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, dr Monika Bigosińska, prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie oraz kierownicy katedr i pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu z dziekanem Wydziału dr hab. Ryszardem Gajdoszem, prof. ANS i prodziekan dr Urszulą Cisoń-Apanasewicz na czele.


Więcej zdjęć tutaj.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować