Absolwent ANS z wyróżnieniem od Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu

Praca magisterska Mateusza Piszczka, absolwenta Wydziału Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, została wyróżniona w V Edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską organizowanego w ramach programu Kadry dla Przemysłu. Promotorem pracy pt. „Analiza możliwości wykorzystania energii z odnawialnych źródeł dla gminy Gródek nad Dunajcem” jest dr Aldona Wota.

Absolwent ANS z wyróżnieniem od Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu

Organizowany od pięciu lat konkurs o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską to część programu Kadry dla Przemysłu, który ARP S.A. prowadzi we współpracy z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Jego celem jest wsparcie młodych ludzi, którzy w swoich pracach dyplomowych wykazali się wyjątkową innowacyjnością, nieszablonowym myśleniem, oryginalnym podejściem do tematu, ale też rzetelnością i wiedzą na temat ważnych aspektów gospodarki.


Miło nam poinformować, że praca magisterska Mateusza Piszczka, obroniona w 2022 roku na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (grupa zajęć specjalizacyjnych: Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych) otrzymała Wyróżnienie Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Promotorem pracy „Analiza możliwości wykorzystania energii z odnawialnych źródeł dla gminy Gródek nad Dunajcem jest dr Aldona Wota.


Celem pracy magisterskiej Mateusza Piszczka była „analiza możliwości wykorzystania energii z odnawialnych źródeł dla gminy Gródek nad Dunajcem. Przeprowadzona w niej analiza pozwoliła wyznaczyć wielkość możliwej do uzyskania energii elektrycznej i cieplnej według przyjętej metodyki z zasobów OZE, jakich można pozyskać na terenie gminy Gródek nad Dunajcem przy pomocy różnych metod konwersji. Uzyskane wyniki pozwoliły określić w jakim stopniu otrzymana energia elektryczna jest w stanie zaspokoić mieszkańców gminy oraz ile budynków mieszkalnych jest w stanie zaopatrzyć wytworzona energia cieplna. Przeprowadzona analiza dotyczyła potencjału technicznego jakiego można uzyskać z OZE, co oznacza, że wzięto pod uwagę ograniczenia wynikająca z warunków środowiskowych, sprawności urządzeń do konwersji energii, uregulowań prawnych oraz wielkości dostępnych realnych zasobów”.


Dodajmy, że zwycięzcami V edycji Konkursu zostali: w kategorii praca magisterska Magdalena Anna Fudali z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, wśród prac inżynierskich najlepsi okazali się Patryk Antkowiak, Dawid Jóźwicki i Andrzej Dwojny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, a najlepszą pracę licencjacką przygotowała Karolina Dankowska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.


Mgr. Mateuszowi Piszczkowi oraz dr Aldonie Wocie składamy serdeczne gratulacje!


Źródło: ANS, fot. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować