Angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnej wzbogacając dorobek regionu. Trzej pedagodzy nagrodzeni Złotymi Krzyżami Małopolski

Uroczyste pożegnanie absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu było wyjątkową okazją do uhonorowania osób szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz społeczności lokalnej, a tym samym wzbogacających dorobek regionu.

Angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnej wzbogacając dorobek regionu. Trzej pedagodzy nagrodzeni Złotymi Krzyżami Małopolski

W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego, Krzyże Małopolski zostały wręczone wyróżnionym przez przewodniczącą Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, Martę Mordarską.

W swoim przemówieniu do zgromadzonych, przedstawicielka samorządu regionalnego podkreśliła, że absolwenci rozpoczynają nową przygodę życia. Zamykają się drzwi I Liceum, ale otwierają się drzwi na świat, na nowe możliwości i wyzwania. Życzyła im wszystkim dobrego, pięknego życia. Warto dodać, że Marta Mordarska również jest absolwentką I LO w Nowym Sączu.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego Złotymi Krzyżami Małopolski uhonorowani zostali dyrektor I LO, Jacek Tomasik, oraz Michał Zacłona. Natomiast Srebrny Krzyż Małopolski otrzymał ks. dr Marek Jawor.

Jacek Tomasik jest pomysłodawcą i realizatorem inicjatyw promujących Małopolskę – projekty: „Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach", „Śladami Piastów Małopolskich i Śląskich", „Orszak Jana Długosza" 2017 - 2023 (edycja w roku 2019 zrealizowana została w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim), spot „Klip Orszak Jana Długosza". Reprezentuje region i jest aktywnym działaczem Unii Miejsc Długoszowych, utworzonej w 2014 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był pomysłodawcą ustanowienia rekordu na wykonanie „Bogurodzicy” na sądeckim Rynku (845 osób w 2023 r.). Dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Służbą Wywiadu Wojskowego i Miastem Nowy Sącz doprowadził do upamiętnienia bohatera Mariana Chodackiego. Wspiera działalność młodzieżowego chóru „Scherzo”, który promuje Małopolskę w kraju i poza jego granicami. Rozsławia region poprzez działalność dydaktyczną i patriotyczną. Jego liczni wychowankowie są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów historycznych. W 205 rocznicę utworzenia szkoły odebrał tytuł „Zasłużony nauczyciel I LO”.

Michał Zacłona, znany w Małopolsce nauczyciel historii, jest współtwórcą inicjatyw promujących Małopolskę – projekty: „Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach", „Śladami Piastów Małopolskich i Śląskich", „Orszak Jana Długosza" 2017 - 2023 (edycja w roku 2019 zrealizowana została w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim), spot „Klip Orszak Jana Długosza". Reprezentuje region i jest aktywnym działaczem Unii Miejsc Długoszowych. W latach 2017 – 2023 organizował prelekcje dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Był pomysłodawcą ustanowienia rekordu na wykonanie „Bogurodzicy” na sądeckim Rynku (845 osób w 2023 r.). Współorganizował siedem edycji manifestacji patriotycznej promującej patrona szkoły Jana Długosza i popularyzującej panowanie Jagiellonów (w orszaku Jana Długosza odtwarzał główną postać). Promował region poprzez działalność dydaktyczną, wychowawczą i patriotyczną. Mentor i opiekun młodzieży biorącej z sukcesami udział w olimpiadach i konkursach z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Był inicjatorem posadzenia na sądeckich plantach Dębu Wolności - daru Prezydenta RP. Od wielu lat działa w Polskim Towarzystwie Historycznym w Nowym Sączu. Jest autorem publikacji historycznych w Roczniku Sądeckim. W 205 rocznicę utworzenia szkoły odebrał tytuł „Zasłużony nauczyciel I LO”.

Ks. dr Marek Jawor, uznany biblista, udanie łączący pracę naukową z pedagogiczną. Niestrudzenie popularyzuje wiedzę i kulturę biblijną. Jest pasjonatem historii (współorganizuje „Orszak Jana Długosza" i angażuje się w upamiętnianie znanych absolwentów I LO w Nowym Sączu). Założył i prowadzi Studium Biblijnego w Brzesku dla mieszkańców miasta i okolicy (2008 - 2023). Prowadzi grupę biblijną dla mieszkańców Nowego Sącza i okolic. Od 2020 r. popularyzuje wiedzę i kulturę biblijną wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 2022 r. prowadzi warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli z całej Małopolski. Od 2010 r. jest zaangażowanym nauczycielem religii w różnych szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa małopolskiego (ostatnio I LO w Nowym Sączu, parafia św. Kazimierza, wcześniej Brzesko). W 205 rocznicę utworzenia szkoły odebrał tytuł „Zasłużony nauczyciel I LO”.

Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować