ANS będzie współpracować z Miejskim Klubem Lekkoatletycznym „Brygada Beskidów”

Zawarcie Porozumienia o współpracy między Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu a Miejskim Klubem Lekkoatletycznym „Brygada Beskidów” to ważny krok w rozwoju obu instytucji.

ANS będzie współpracować z Miejskim Klubem Lekkoatletycznym „Brygada Beskidów”

Dzięki współpracy, studenci i wykładowcy Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie będą mogli korzystać z bazy sportowej i treningowej klubu, a także uczestniczyć w organizowanych przez niego imprezach i zawodach lekkoatletycznych.

Z kolei klub będzie miał dostęp do nowoczesnego zaplecza naukowego i badawczego Akademii, a także do wiedzy i doświadczenia specjalistów z zakresu kultury fizycznej i bezpieczeństwa.

Współpraca ta ma na celu podnoszenie jakości kształcenia, badań i upowszechniania wiedzy w dziedzinie sportu, a także promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować