Awans zawodowy dla wicedyrektor LO w Starym Sączu

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył dzisiaj akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Joannie Czerpak – wicedyrektor w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.

Awans zawodowy dla wicedyrektor LO w Starym Sączu

Pani Joanna, po zdaniu egzaminu 4 grudnia 2023 r. przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 


W dzisiejszym spotkaniu wzięła także udział Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować