Pogoda - Sądeckie.pl

30

Dzisiaj jest: 30. 11. 2021 Do końca roku: 31 dni
Jakość Powietrza:

Będą remonty dróg powiatowych w miejscowościach Rupniów, Nowe Rybie oraz Szyk

Będą remonty dróg powiatowych w miejscowościach Rupniów, Nowe Rybie oraz Szyk

16 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Limanowej podpisano umowę pomiędzy Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Starostę Mieczysława Urygę, Wicestarostę Agatę Zięba oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej – Marka Urbańskiego, a panią Janiną Dudą prowadzącą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Janda” na realizacje inwestycji polegającej na wykonaniu robót drogowych w miejscowościach : Rupniów, Nowe Rybie oraz Szyk.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych m.in. w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną do Szkoły Podstawowej w Szyku.


Podpisana umowa dotyczy przeprowadzenia remontu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk – Mstów na odcinku I w km od 5 + 800 do km 8+ 115, na odcinku II w km od 8+500 do km 11+333 w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie oraz Szyk.


Zakres przeprowadzonych prac obejmie m.in.: remont nawierzchni bitumicznej wraz z likwidacją przełomów i zapadnięć, wymianę pobocza wraz z częściowym utwardzeniem masą bitumiczną, remont nawierzchni chodnika, montaż urządzeń BRD, regulację odwodnienia, remont przepustów drogowych, wykonanie dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji zadania oraz opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w skali 1:500.


Podczas spotkania ustalono, że realizacja umowy nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia jej podpisana.
Dokument umowy został podpisany przez obie strony przy kontrasygnacie Głównego Księgowego PZD pana Bogumiła Króla.


Źródło: Powiat Limanowski

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować