Będzie remont drogi powiatowej Zamieście-Słopnice-Zalesie. Umowa podpisana

W dniu 14 września w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się uroczyste podpisanie umów na remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice-Zalesie. Umowy podpisali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Urbański i Główny Księgowy PZD Bogumił Król oraz przedstawiciele dwóch firm wykonawczych: DROGDUD z Słopnic i P.D.M. LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej.

Będzie remont drogi powiatowej Zamieście-Słopnice-Zalesie. Umowa podpisana

Celem remontu jest poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa drogi w miejscowości Słopnice, zwłaszcza w rejonie Szkoły Podstawowej oraz osiedli Piechoty i Pachuty. Prace obejmują m.in. likwidację zapadnięć i przełomów w jezdni, regulację odwodnienia, utwardzenie poboczy, remont chodnika i przejść dla pieszych, montaż oświetlenia i tablic informacyjnych, wykonanie nawierzchni bitumicznej i oznakowania drogowego.


Koszt całego zadania wynosi 1 959 572,20 zł brutto, z czego 1 187 860,97 zł brutto to koszt robót wykonywanych przez Firmę DROGDUD, a 771 711,23 zł brutto to koszt robót wykonywanych przez Firmę P.D.M. LIMDROG. Remont ma się zakończyć do końca roku.


Planowana realizacja robót remontowych przewidziana jest na przełomie m-cy wrzesień/listopad br.


Realizacja w/w zadania możliwa jest dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski dofinansowania z dostępnych funduszy pomocowych: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jak i Funduszu Leśnego.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować