Będzie remont kolejnej drogi w Kamionce Wielkiej. Umowa podpisana

Remont drogi gminnej „Rachelówka” w Kamionce Wielkiej to kolejna inwestycja drogowa, która została sfinansowana dzięki staraniom pana wójta Andrzeja Stanka. Umowa na wykonanie prac została podpisana 22 sierpnia z firmą ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k., reprezentowaną przez prezesa Grzegorza Zająca.

Będzie remont kolejnej drogi w Kamionce Wielkiej. Umowa podpisana

Zakres prac obejmuje profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej, skropienie międzywarstwowe, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego oraz poprawę odwodnienia korpusu drogowego. Prace będą prowadzone na odcinku 590 metrów drogi nr 290946 K i mają się zakończyć do końca października.


Koszt remontu to 449 046,92 zł, z czego aż 80 % stanowi dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, które pan wójt Andrzej Stanek uzyskał dla gminy. Dzięki temu gmina zaoszczędzi środki, które mogą być przeznaczone na inne cele.


Źródło: Gm. Kamionka Wielka

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować