Będzie remont Kaplicy św. Anny w Podegrodziu. Wykonano już dokumentację konserwatorską

Zadanie pn. „Podegrodzie, Kaplica św. Anny, 1631 r., wykonanie dokumentacji konserwatorskiej” zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego oraz Powiatu Nowosądeckiego.

Będzie remont Kaplicy św. Anny w Podegrodziu. Wykonano już dokumentację konserwatorską

Prace obejmowały przygotowanie mapy do celów projektowych, inwentaryzacji, badań architektonicznych i konserwatorskich, badań geologicznych i posadowienia, ekspertyzy konstrukcyjno – mykologicznej, programu prac konserwatorskich, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.


Dzięki tej dokumentacji możliwy będzie remont konserwatorsko- budowlany architektury oraz konserwacja malowideł ściennych we wnętrzu kaplicy.


Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 61 222,50 zł, a z Powiatu Nowosądeckiego 15 000,00 zł. Wkład własny Gminy Podegrodzie to 34 815,00 zł. Wartość zadania ogółem to 111 037,50 zł.


Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować