"Bezpieczna droga do szkoły". Policjanci będą dbać o bezpieczeństwo uczniów

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej dzieci wracają do szkół. Jak co roku policjanci przez pierwszy miesiąc roku szkolnego będą dbać o bezpieczeństwo uczniów prowadząc działania nadzorczo - kontrolne oraz profilaktyczno - edukacyjne pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.

"Bezpieczna droga do szkoły". Policjanci będą dbać o bezpieczeństwo uczniów

Mimo prowadzenia wzmożonych działań przez Policję rodzice i opiekunowie nie mogą czuć się zwolnieni z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swym pociechom. Przed rozpoczęciem roku szkolnego powinni oni pokazać dzieciom nie najkrótszą ale najbezpieczniejszą drogę o szkoły. Tą drogą wspólnie z dziećmi powinni kilkakrotnie przejść utrwalając prawidłowe zachowania w drodze do szkoły i zwracając uwagę na zagrożenia związane z ruchem drogowym.


Przypominamy podstawowe zasady, które należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo:

• Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.

• Każda osoba poruszająca się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.

• Pieszy idący po jezdni lub poboczu jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

• Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie. W pozostałych przypadkach piesi są obowiązani iść jeden za drugim.

• Przechodząc przez jezdnię lub torowisko, pieszy jest obowiązany korzystać z przejść dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest jednak dozwolone, gdy odległość od niego przekracza 100m. Warto pamiętać, że w przypadku gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia przechodzenie dozwolone jest również na tym skrzyżowaniu.

• Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

• Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest w miejscu, w którym ruch pojazdów rozdzielono wysepką, przejście na każdej rozdzielonej jezdni uważa się za odrębne.

• Przechodząc przez jednię należy iść najkrótszą drogą (prostopadle do osi jezdni), bez nieuzasadnionego zwalniania kroku.


Należy pamiętać, że nie wolno :

- korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas przechodzenia przez jednię lub torowisko w sposób prowadzący do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji drogowej;

- wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych;

- wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

- przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

- przebiegać przez jezdnię.


Przypominamy o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymujących, tzw. podstawkach:

• Dziecko mające mniej niż 150cm wzrostu przewozi się w specjalnym foteliku bezpieczeństwa lub w innym urządzeniu przytrzymującym, dobranym do masy i wzrostu dziecka. Zarówno foteliki jak i podstawki muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

• Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest aby wzrost dziecka wynosił co najmniej 135 cm.

• Jeżeli na tylnym siedzeniu przewozimy dwoje dzieci w fotelikach lub podstawkach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie trzeciego dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa, na tylnym siedzeniu. Warunkiem jest osiągnięcie przez dziecko minimalnego wieku 3 lat.   


Źródło: Policja Małopolska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować