"Bezpieczna droga do szkoły" z sądeckimi policjantami

Nadszedł wrzesień i po okresie wakacyjnego wypoczynku uczniowie powrócili do szkół. Dla dzieci i młodzieży rozpoczął się czas nauki, z kolei dla policjantów początek roku szkolnego to czas, w którym w sposób szczególny troszczą się o najmłodszych uczniów i ich bezpieczeństwo.

"Bezpieczna droga do szkoły" z sądeckimi policjantami

Powrót uczniów do szkół to doskonała okazja do tego, by przypomnieć im, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze, dlatego w dniach od 4 do 8 września br. na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego policjanci będą prowadzili wzmożone działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.


Głównym celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poruszającym się po sądeckich drogach. Podczas akcji, w rejonach placówek edukacyjnych, policjanci będą pomagać dzieciom przy przekraczaniu jezdni na przejściach dla pieszych, przy okazji przypominając i ucząc najmłodszych prawidłowego zachowania się na drodze. Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, ale opłaca się ją wykonać, bo nawyki te zostają na całe życie.


Szczególnym nadzorem sądeccy policjanci obejmą zorganizowany przewóz dzieci i młodzieży, jak również będą zwracać uwagę na to czy dzieci są przewożone w sposób właściwy w pojazdach osobowych. Policyjne patrole zlokalizowane w rejonach placówek edukacyjnych w czasie zajęć lekcyjnych będą reagować na wykroczenia w ruchu drogowym, prowadząc między innymi kontrole radarowe.


Oprócz działań w rejonach placówek edukacyjnych policjanci będą również przeprowadzać pogadanki z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół podstawowych na temat bezpiecznych zachowań na drodze. Zajęcia profilaktyczne w pierwszej kolejności zostaną zorganizowanie dla klas 1-3.


Zachęcamy dyrekcje szkół podstawowych do zgłaszania zapotrzebowania na pogadanki z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Podania należy przesyłać zgodnie z właściwością terenową na wskazane poniżej adresy e-mailowe, informując o proponowanym terminie pogadanki, ilości uczestników oraz grupie (klasie), do której ma ona zostać skierowana. W tytule zgłoszenia należy podać, że dotyczy ono pogadanki z zakresu bezpieczeństwa na drogach.


Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu: sekretariat.wrd@nowy-sacz.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Starym Sączu: sekretariat.stary_sacz@nowy-sacz.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Krynicy-Zdroju: sekretariat.krynica@nowy-sacz.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Łososinie Dolnej: sekretariat.lososina@nowy-sacz.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Piwnicznej-Zdroju:sekretariat.piwniczna@nowy-sacz.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Muszynie: sekretariat.muszyna@nowy-sacz.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Grybowie: sekretariat.grybow@nowy-sacz.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Nawojowej: sekretariat.nawojowa@nowy-sacz.policja.gov.pl


Zachęcamy również wszystkie szkoły podstawowe do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Odblaskowa Szkoła”. Przypominamy, że termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września br. Więcej informacji o konkursie tutaj.


Źródło: KMPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować