Pogoda - Sądeckie.pl21

Dzisiaj jest: 21. 04. 2021
Do końca roku: 254 dni
Jakość Powietrza

Biblioteka w Starym Sączu ma nowego dyrektora

Biblioteka w Starym Sączu ma nowego dyrektora

Od 1 października Powiatowa i Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu ma nowego dyrektora. Jest nim Monika Jackowicz-Nowak, która do tej pory pełniła rolę zastępcy dyrektora.

 

Poprzednia dyrektorka Pani Maria Sosin po 51 latach pracy w zawodzie bibliotekarza przeszła na emeryturę.

 

Monika Jackowicz Nowak pracuje w zawodzie bibliotekarza od 25 lat. W 2014 roku została zastępcą dyrektora starosądeckiej biblioteki.


    
Moja idée fixe to biblioteka jako miejsce spotkań -  autorskich, dyskusyjnych, warsztatowych, ale to książka jest i będzie  zawsze punktem wyjścia - podkreśla nowa pani dyrektor. -  Bogactwem biblioteki są czytelnicy. Chcę jeszcze bardziej umocnić rolę biblioteki w środowisku i kręgach czytelniczych, to niezwykle ważne w dobie dominacji telewizji i powszechnego dostępu do internetu. Mam nadzieje, że mi się to uda. Bogactwem biblioteki są też pracownicy i dlatego zawsze duży nacisk kładę na pozytywny wizerunek zawodu bibliotekarza, a co za tym idzie kompetencji bibliotekarskich. 

 

Monika Jackowicz Nowak brała udział w pracach związanych z budową filii biblioteki w Gołkowicach i obecnej siedziby biblioteki przy ul. Mickiewicza.  Podejmuje różnorodne działania służące promocji bibliotek i zawodu bibliotekarza poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich programach na rzecz rozwoju bibliotek oraz akcjach o zasięgu ogólnopolskim: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”, „Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka”, „Z Książką na Walizkach”, które organizowane są na terenie całego powiatu nowosądeckiego. Pracując w wypożyczalni dla dorosłych prowadziła Dyskusyjny Klub Książki dla czytelników dorosłych. Współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzięki jej zaangażowaniu powstało przy starosądeckiej bibliotece stowarzyszenie „Amici Hungariae”, mające w swojej misji umacnianie tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej i promocję kultury i historii węgierskiej w naszym regionie. Jakie priorytety i plany na przyszłość? 

 

- Stoją przed nami różne zdania od tych inwestycyjnych, bo przed nami budowa filii biblioteki w  Przysietnicy po rozwijanie współpracy z bibliotekami terenu powiatu nowosądeckiego i poszerzenie oferty bibliotecznej, tak, by zwiększyć aktywność czytelniczą różnych grup wiekowych. - dodaje Monika Jackowicz Nowak. - W planach jest też rozwój współpracy w ramach umowy między nasza biblioteką, a biblioteką im. Gyorgy′a Fejer w Keszthely. Marzy mi się też aranżacja ogrodu przy bibliotece. Przejmuje bibliotekę bardzo dobrze zorganizowaną, mam świetny kompetentny zespół, z którym bardzo dobrze się współpracuje, więc jestem dobrej myśli, co do kierunków rozwoju biblioteki i jej aktywności. 

 

Źródło i Fot. Urząd Miejski w Starym Sączu

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować