Bilsko 16.5 mln zł z RFRD dla jednostek samorządu terytorialnego z powiatów nowosądeckiego i gorlickiego

Z wizytą w południowo-wschodniej Małopolsce przebywał dzisiaj II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Wizyta była okazją do spotkania i rozmów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: nowosądeckiego i gorlickiego.

Bilsko 16.5 mln zł z RFRD dla jednostek samorządu terytorialnego z powiatów nowosądeckiego i gorlickiego

Włodarze gmin i powiatów z tego rejonu odebrali w nowosądeckiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie symboliczne czeki potwierdzające przyznanie rządowego dofinansowania. Wręczyli je: posłowie: Barbara Bartuś, Jan Duda, Patryk Wicher, senator Wiktor Durlak oraz II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Dla tych dwóch powiatów łącznie przyznanych zostało niemal 16,5 mln zł. Obejmują one wsparcie dla 17 zadań gminnych i 2 powiatowych.


W tym rejonie zadania, które uzyskały wsparcie z RFRD na rok 2023, dotyczą w największym zakresie remontów dróg. Skala ta pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie właśnie na przywracanie dobrej jakości traktów, po których poruszają się na co dzień mieszkańcy, ale i przebywający w regionie turyści. Wśród zadań jest także np. odbudowa dróg gminnych w gminie Korzenna, a wiec w rejonie, który musiał mocno mierzyć się z siłą żywiołu. Wszystkie te działania inwestycyjne przełożą się nie tylko na podniesienie komfortu podróży, ale także – co ważniejsze, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.


RFRD w powiecie nowosądeckim

Z zadań gminnych największym dofinansowaniem cieszy się gmina Korzenna. Zrealizuje ona zadanie dotyczące odbudowy drogi gminnej w miejscowości Koniuszowa oraz Mogilno. Rządowe wsparcie dla tej inwestycji to 2 746 704,18 zł.


Dwie inne gminy o wsparciu sięgającym 1,5 mln złotych to: gmina Podegrodzie (wsparcie w wysokości 1 467 060,03 – na realizację zadania dotyczącego rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Brzezna) oraz miasto Nowy Sącz (wsparcie w wysokości 1 394 278,42 zł na przebudowę drogi gminnej w Nowym Sączu).


Na odbudowę drogi gminnej w Lipnicy Wielkiej trafią środki w wysokości 912 574,79 zł.


Ponadto zadania na drogach gminnych zrealizują:

  • gmina Kamionka Wielka – dofinansowanie w wysokości 372 203,19, na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 290960K w km 0+000,00 do km 0+984,00 w miejscowości Królowa Polska”;
  • gmina Łącko – dofinansowanie w wysokości 512 573 zł, na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 291836 K "Jazowsko - Kościoł Turchałówka" w km od 0+000 do km 0+700 w miejscowości Jazowsko” oraz dofinansowanie dla zadania „Remont drogi gminnej nr 291883 K "Maszkowice - Pod Górę" w km od 0+020 do km 0+670 w miejscowości Maszkowice” w wysokości 334 302 zł;
  • gmina Krynica-Zdrój – dofinansowanie w wysokości 505 628 zł, na realizacje zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 291557K ul. Ebersa w km 0+000 0+618 w miejscowości Krynica-Zdrój”;
  • gmina Łabowa – dofinansowanie w wysokości 582 617 zł, na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 291616K w km 0+004-0+778 w miejscowości Łabowa”;
  • gmina Grybów – dofinansowanie w wysokości 410 748 zł, na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 294619 K "Gródek - Na Podlesie" w km 0+007 - 0+720 " w miejscowości Gródek” oraz w wysokości 547 519 zł dla zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 294704 K "Cieniawa - Do Dworu" w km 0+000 - 0+690 w miejscowości Cieniawa”;
  • gmina Łososina Dolna – dofinansowanie w wysokości 483 520 zł, na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 292647 K Skrzętla - Kłodne w km od 0+015,00 do km 0+756,00 w miejscowości Szkrzętla – Rojówka”


Łącznie wartość dofinansowania dla zadań na drogach gminnych realizowanych w powiecie nowosądeckim to blisko 10,3 mln zł. Na tym obszarze swoją inwestycję zrealizuje także powiat nowosądecki, który otrzymał wsparcie dla realizacji zadania dotyczącego remontu drogi powiatowej w Kamionce Wielkiej. Dofinansowanie wynosi w tym przypadku ponad 2,6 mln zł.


W powiecie nowosądeckim na 2023 r. dofinansowanie uzyskały zarówno zadania gminne, jak i powiatowe. Łącznie blisko 12 km dróg przejdzie remont, zostanie przebudowanych i odbudowanych. Całość przekazywanych z tej transzy środków dla jednostek samorządu terytorialnego z powiatu nowosądeckiego to niemal 13 mln zł. Dla każdego z samorządów to silne wsparcie i impuls do działania. Wierzę, że zostanie on dobrze wykorzystany – dodaje II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.


3,5 mln zł na remonty dróg gminnych i przebudowę drogi powiatowej w powiecie gorlickim

Włodarze gmin i powiatu z powiatu gorlickiego odebrali dzisiaj czeki na łączną kwotę 3 599 051,42 zł. Ponad 1,55 mln zł przypadło dla powiatu gorlickiego. Dofinansowanie pozwoli na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Jankowa- Lipniczka w miejscowości Jankowa.


Pozostałe środki rozdzielone zostały na zadania gminne. Łącznie w tym regionie zostanie zrealizowanych 5 takich inwestycji:

  •  gmina Biecz zrealizuje zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 270018K na odcinku I w km 1+074-1+764, na odcinku II w km 1+782-1+877, na odcinku III w km 1+911-3+200 w miejscowości Rożnowice” przy dofinansowaniu w wysokości 762 047 zł;
  • gmina Uście Gorlickie zrealizuje zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 271111K Uście Gorlickie - Oderne IV w kierunku Sztaby w km 0+120 - 0+490 w miejscowości Uście Gorlickie” przy dofinansowaniu w wysokości 173 811,42 zł;
  • gmina Bobowa zrealizuje zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 270078K w km 0+000-0+693 w miejscowości Bobowa” przy dofinansowaniu w wysokości 321 428 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 270173K w km 0+420-1+160 w miejscowości Siedliska” przy wsparciu finansowym w wysokości 290 661 zł;
  • gmina Gorlice zrealizuje zadanie pn. „Remont drogi gminnej 270538K w km 0+000 do km 1 + 250 w miejscowości Dominikowice” przy dofinansowaniu w wysokości 495 854 zł.


Łącznie długość dróg powiatowej i gminnych, które zostały objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w powiecie gorlickim, to 6,3 km.


Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować