Blisko 2,5 mln zł z Funduszy Europejskich na rozwój małopolskich wsi

Marszałek Witold Kozłowski przekazał 18 umów gwarantujących dofinansowanie na łączną kwotę pomocy ponad 2,4 mln zł. W wydarzeniu uczestniczyli również wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron oraz beneficjenci.

Blisko 2,5 mln zł z Funduszy Europejskich na rozwój małopolskich wsi

Gratuluje tym wszystkim, którzy odebrali dziś umowy. Wszyscy wiemy, jak często mieszkańcy oczekują na inwestycje, które bardzo urozmaicają ofertę rekreacyjną, turystyczną, czy sportową w Waszych gminach. Gratuluję Panu Wiesławowi Kozłowskiemu tysięcznej umowy dla Gminy Dębno. Wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że sprawnie zrealizujecie te wszystkie inwestycje - mówi marszałek Witold Kozłowski.


Było to kolejne spotkanie podkreślające jak ważna jest współpraca między województwem a małopolskimi Lokalnymi Grupami Działania (LGD). Samorząd Województwa Małopolskiego i LGD to naturalni partnerzy, których współpraca polega przede wszystkim na pomocniczości, partnerstwie i efektywności. Każde tego typu spotkanie stwarza sposobność zarówno do dyskusji, jak również przyczynia się do zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.


W ramach operacji, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą realizowane różnego rodzaju operacje, w tym:

 • Budowa placu zabaw w miejscowości Okleśna (Gmina Alwernia),
 • Przebudowa oraz rozbudowa budynku rekreacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej w obszarze zaplecza socjalno-szatniowego w miejscowości Sułoszowa (Gmina Sułoszowa),
 • Wykonanie prac adaptacyjnych i zakup nowego wyposażenia do nowego obiektu do uprawnienia całorocznej rekreacji w miejscowości Sułoszowa (Gmina Sułoszowa),
 • Budowa altany rekreacyjnej w Łazach (Gmina Jerzmanowice-Przeginia),
 • Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dębno poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Dębno, Jastew, Porąbka Uszewska (Gmina Dębno),
 • Remont konserwatorski kapliczki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z II poł. XIX wieku w Porąbce Uszewskiej (Gmina Dębno),
 • Budowa małej architektury w miejscu publicznym obejmująca altanę turystyczno-rekreacyjną w miejscowości Jangrot (Gmina Trzyciąż),
 • Park miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu (Gmina Wolbrom),
 • Budowa skateparku w Gaju (Gmina Mogilany),
 • Budowa strefy rekreacji w Gaju (Gmina Mogilany),
 • Promocja obszaru poprzez wydanie publikacji oraz zakup gadżetów promocyjnych (Gmina Lipnica Wielka),
 • Rewitalizacja terenu po byłym PSZOK w Iwanowicach Dworskich (Gmina Iwanowice),
 • Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Bydlin w celu rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Klucze (Gmina Klucze),
 • Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Woli Filipowskiej (Gmina Krzeszowice),
 • Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Szczyrzycu (Gmina Jodłownik),
 • Modernizacja oświetlenia terenu boiska sportowego w Słopnicach (Gmina Słopnice),
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Gminie Zielonki (Gmina Zielonki),
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - modernizacja placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Bukownie (Gmina Bukowno).


Zwieńczeniem procesu ubiegania się o przyznanie unijnego wsparcia było przekazanie przez Zarząd Województwa Małopolskiego umów na realizacje, które otrzymali:

 • Gmina Alwernia (1 umowa),
 • Gmina Sułoszowa (2 umowy),
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia (1 umowa),
 • Gmina Dębno (2 umowy),
 • Gmina Trzyciąż (1 umowa),
 • Gmina Wolbrom (1 umowa),
 • Gmina Mogilany (2 umowy),
 • Gmina Lipnica Wielka (1 umowa),
 • Gmina Iwanowice (1 umowa),
 • Gmina Klucze (1 umowa),
 • Gmina Krzeszowice (1 umowa),
 • Gmina Jodłownik (1 umowa),
 • Gmina Słopnice (1 umowa),
 • Gmina Zielonki (1 umowa),
 • Gmina Bukowno (1 umowa).


Jedną z tych umów była symboliczna „tysięczna umowa” w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju na projekty z zakresu drobnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej, czy sportowej. Od początku bieżącej perspektywy finansowej zawarto już przeszło 1000 umów na tego typu inwestycje na kwotę 90 mln zł.


Warto podkreślić, iż w ramach lokalnych strategii rozwoju realizowane są także liczne projekty z zakresu wsparcia przedsiębiorczości – do chwili obecnej ponad 450 wnioskodawców otrzymało łącznie 70 mln zł jako wsparcie na rozwój swoich mikro i małych firm, jak też przeszło 950 beneficjentów podjęło swoją działalność gospodarczą ze wsparciem blisko 62 mln złotych z PROW 2014-2020.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować