Blisko 42 mln zł na realizację zadań drogowych dla powiatów nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, tatrzańskiego i nowotarskiego

Prawie 42 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 trafi do samorządów z powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, tatrzańskiego i nowotarskiego. Umowy potwierdzające przyznane dofinansowanie podpisał dziś z samorządowcami II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Blisko 42 mln zł na realizację zadań drogowych dla powiatów nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, tatrzańskiego i nowotarskiego

Powiat nowosądecki i gorlicki

Inwestycje w rozwój i bezpieczeństwo to inwestycje w przyszłość. Podpisane dziś umowy to kolejne działanie mające zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Samorządy z powiatu nowosądeckiego na realizację trzynastu zadań otrzymają dofinansowanie w wysokości 12 898 177,61 złotych. Tylko samorząd powiatu otrzyma ponad 2,6 mln złotych na remont odcinka drogi powiatowej w Kamionce Wielkiej o długości prawie 2,6 km - mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.


Samorządy z powiatu nowosądeckiego łącznie wyremontują, przebudują, odbudują lub rozbudują prawie 12 km odcinków drogowych, w tym:

 • powiat nowosądecki - „Remont drogi powiatowej 1577K Kamionka Wielka-Kamionka Wielka w km od 0+180 do km 2+750 w miejscowości Kamionka Wielka” - 2 628 450 zł;
 • gmina Podegrodzie - „Rozbudowa drogi gminnej nr 293945K „Do Burłackiego” w km 0+000,00 - 0+206,58 w miejscowości Brzezna Gmina Podegrodzie”- 1 467 060,03 zł;
 • gmina Korzenna- „Odbudowa drogi gminnej w km od 0+000 do 0+760 w miejscowości Lipnica Wielka” - 912 574,79 zł;
 • gmina Korzenna - „Odbudowa drogi gminnej 291231K na odcinku I - w km od 1+490 do 2+461 w miejscowości Koniuszowa oraz na odcinku II- w km od 2+461 do km 3+365 w miejscowości Mogilno” – 2 746 704,18 zł;
 • gmina Kamionka Wielka - „Remont drogi gminnej nr 290960K w km 0+000,00 do km 0+984,00 w miejscowości Królowa Polska” – 372 203,19 zł;
 • gmina Łącko - „Remont drogi gminnej nr 291836K „Jazowsko - Kościół Turchałówka" w km od 0+000 do km 0+700 w miejscowości Jazowsko” – 512 573 zł;
 • gmina Łącko – „Remont drogi gminnej nr 291883 K „Maszkowice - Pod Górę” w km od 0+020 do km 0+670 w miejscowości Maszkowice” - 334 302 zł;
 • gmina Krynica-Zdrój – „Remont drogi gminnej nr 291557K ul. Ebersa w km 0+000 0+618 w miejscowości Krynica-Zdrój” – 505 628 zł;
 • gmina Łabowa - „Remont drogi gminnej nr 291616K w km 0+004-0+778 w miejscowości Łabowa” - 582 617 zł;
 • gmina Grybów – „Remont drogi gminnej nr 294619 K „Gródek - Na Podlesie” w km 0+007 - 0+720” w miejscowości Gródek – 410 748 zł;
 • gmina Grybów – „Remont drogi gminnej nr 294704 K „Cieniawa - Do Dworu” w km 0+000 - 0+690 w miejscowości Cieniawa” – 547 519 zł;
 • gmina Łososina Dolna - „Remont drogi gminnej nr 292647 K Skrzętla - Kłodne w km od 0+015,00 do km 0+756,00 w miejscowości Szkrzętla – Rojówka” – 483 520 zł;
 • miasto Nowy Sącz – „Przebudowa drogi gminnej nr 293186K ul. Magazynowa w km od 0+025 do km 0+635 w miejscowości Nowy Sącz”- 1 394 278,42 zł.


Samorządy z powiatu gorlickiego na realizację sześciu zadań otrzymały dofinasowanie w wysokości prawie 3,6 mln złotych:

 • powiat gorlicki - „Przebudowa drogi powiatowej 1465K Jankowa - Lipniczka w km 2+055 do km 3+268 w miejscowości Jankowa” – 1 555 250 zł;
 • gmina Biecz - „Remont drogi gminnej nr 270018K na odcinku I w km 1+074-1+764, na odcinku II w km 1+782-1+877, na odcinku III w km 1+911-3+200 w miejscowości Rożnowice” – 762 047 zł;
 • gmina Uście Gorlickie - „Remont drogi gminnej nr 271111K Uście Gorlickie - Oderne IV w kierunku Sztaby w km 0+120 - 0+490 w miejscowości Uście Gorlickie” – 173 811,42;
 • gmina Bobowa - „Remont drogi gminnej nr 270078K w km 0+000-0+693 w miejscowości Bobowa” – 321 428 zł;
 • gmina Bobowa - „Remont drogi gminnej nr 270173K w km 0+420-1+160 w miejscowości Siedliska” – 290 661 zł;
 • gmina Gorlice - „Remont drogi gminnej 270538K w km 0+000 do km 1 + 250 w miejscowości Dominikowice”- 495 854 zł.


Prawie 3,6 mln złotych trafi do samorządów ziemi gorlickiej na remonty odcinków dróg gminnych i przebudowę drogi powiatowej o łącznej długości ponad 6,3 km. Powiat gorlicki zrealizuje przebudowę odcinka drogi Jankowa – Lipniczka o długości 1,2 km z dofinansowaniem prawie 1,6 mln zł. Wyremontowana i bezpieczna infrastruktura drogowa to cel, jaki jest realizowany dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. Bezpieczeństwo musi być stawiane na pierwszym miejscu – dodaje wicewojewoda Mateusz Małodziński.


Powiat limanowski

Podpisane dziś umowy to blisko 8 km zmodernizowanych dróg. To rozwój dla mniejszych miejscowości. To szansa na lepsze i szybsze dotarcie do placówek oświatowych, ośrodków zdrowia, kościołów, miejsc pracy. Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg łączymy Małopolskę – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.


Największe dofinasowanie w powiecie popłynie do gminy Limanowa. Prawie 2,9 mln zł z RFRD pozwoli na remont drogi gminnej nr 340486K Stare Rybie – Zimna Woda – Podgórze na odcinku o łącznej długości prawie 3,9 km - dodaje wicewojewoda Mateusz Małodziński.


Powiat limanowski otrzyma z RFRD 2 030 880,50 zł na realizację dwóch zadań: przebudowę drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa-Sechna-Ujanowice w miejscowości Ujanowice oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1580K Zalesie-Jadamwola-Olszana w Jadamwoli. Łączna długość przebudowanych odcinków dróg wyniesie ponad 1,7 km.


Gminy w powiecie limanowskim zrealizują 5 zadań dzięki dofinansowaniu o łącznej wartości 8 182 525,43 zł:

 • gmina Jodłownik - „Rozbudowa drogi gminnej nr 340179K Pogorzany - Wieniec w km 0+421,42-0+852,75 w miejscowości Pogorzany - etap III” -1 524 020,78 zł,
 • gmina Tymbark - „Przebudowa drogi gminnej nr 340815 K Polna w km 0+512,00 - 0+806,00 w miejscowości Tymbark” – 472 546 zł,
 • gmina Limanowa – „Remont drogi gminnej nr 340486K Stare Rybie - Zimna Woda - Podgórze w km od 0+000 do km 3+948,64 (z wyłączeniem odcinków w km od 0+028 do 0+039 i od 3+220 - 3+274) w miejscowości Nowe Rybie, Stare Rybie” - 2 845 069,66 zł,
 • gmina Laskowa - „Rozbudowa drogi gminnej nr 604489K „Krosna-Wajdówka-Przylaski” w km od 0+000 do 0+100 (budowa przepustu w km 0+007,48) w miejscowości Krosna” – 858 116,02 zł,
 • gmina Łukowica- „Remont drogi gminnej nr 340527 K w km 0+001,80 do 1+474,91 w miejscowości Przyszowa”- 2 482 772,97 zł.


Powiat tatrzański i nowotarski

Do gmin i powiatu tatrzańskiego trafi ponad 6,3 mln zł na cztery inwestycje, dzięki którym wyremontowane zostaną odcinki dróg lokalnych o długości prawie 4,7 km. Ziemia nowotarska otrzyma dofinasowanie przekraczające 8,9 mln zł. W tym powiecie dzięki rządowym funduszom zrealizowanych zostanie osiem zadań, które przełożą się na wyremontowanie blisko 4,8 km dróg lokalnych. Wśród inwestycji, które otrzymały dofinansowanie, są przebudowy i remonty, ale też odbudowy dróg – jak w Ochotnicy Dolnej – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.


Gminy w powiecie tatrzańskim na realizację trzech zadań otrzymały dofinansowanie w wysokości przeszło 3 mln zł. Największe środki - w wysokości ponad 1,4 mln zł – popłyną do gminy Bukowina Tatrzańska. Dzięki nim możliwy będzie remont drogi gminnej 420031K w miejscowości Brzegi.


Umowa podpisana przez wicewojewodę Mateusza Małodzińskiego z gminą Kościelisko dotyczy natomiast remontu drogi gminnej K420066, Karpielówka Dolna i opiewa na 571 207 zł.


Prawie 1,04 mln zł popłynie do miasta Zakopane na remont drogi gminnej 420245K – ul. Ustup.


Rządowe dofinansowanie otrzyma również samorząd powiatu tatrzańskiego. Na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera w miejscowości Zakopane, Murzasichle powiat otrzyma ponad 3,3 mln zł.


Z kolei na siedem zadań do gmin powiatu nowotarskiego trafi 3 950 783,31 zł. Gmina Ochotnica Dolna zrealizuje dwa projekty:

 • „Odbudowa drogi gminnej 363898K w km od 3+383 do km 3+680 w miejscowości Ochotnica Dolna”- 81 141 zł;
 • „Odbudowa drogi gminnej 363919K na odcinku I - w km od 0+100 do km 0+200, na odcinku II - w km od 0+300 do km 0+700 w miejscowości Ochotnica Górna” – 280 646 zł.


Kolejne gminy w powiecie nowotarskim realizować będą następujące inwestycje:

 • gmina Rabka-Zdrój – „Przebudowa drogi gminnej 364547K ul. Słowackiego w km od 0+000 do km 0+228,80 w miejscowości Rabka-Zdrój” – 704 191 zł;
 • \gmina Czarny Dunajec – „Remont drogi gminnej „Do Cmentarza” K360424 na dz. nr ewid. 11000/1 w km 0+000-0+320 oraz w km 0+320-0-600 w miejscowości Chochołów”- 228 898 zł;
 • gmina Szaflary – „Przebudowa drogi gminnej nr 364822K w km od 0+000.00 do km 0+427.27 w miejscowości Bańska Wyżna”- 1 189 047,31 zł;
 • gmina Raba Wyżna – „Przebudowa drogi gminnej nr 364077K w km od 0+000 do km 0+992 w miejscowości Rokiciny Podhalańskie” – 1 109 129 zł;
 • gmina Łapsze Niżne – „Remont drogi gminnej 362536K ul. Jana Kasprzyckiego w km od 0+000 do 0+270 w miejscowości Łapsze Niżne” 357 731 zł.


- Najwięcej środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma tym razem powiat nowotarski. Zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica Mała zostało dofinansowane kwotą blisko 5 mln złotych - dodaje II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.


- Każda z tych inwestycji, których dotyczą podpisane dziś umowy, jest ważna dla mieszkańców Podhala, ale też dla wszystkich turystów odwiedzających region. Małopolska wszak turystyką stoi. Także taki wymiar ma Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – dodaje wicewojewoda Mateusz Małodziński.


Kolejny dobry rok przed małopolskimi drogami

W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin. Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł. Dzięki poprzednim edycjom RFRD Małopolska już stała się wielkim placem budowy, a następne inwestycje niebawem zostaną zainicjowane. To wielka szansa dla naszego regionu. Zachęcam do korzystania z kolejnych możliwości, jakie daje Rządowy Fundusz Rozwodu Dróg. Dobre drogi lokalne i bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego to nasza wspólna sprawa – mówi II wicewojewoda Mateusz Małodziński.


Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.


Dodatkowe 131 mln zł dla Małopolski na 2023 rok

Jeszcze przez 3 tygodnie, do 3 kwietnia 2023 roku, trwa dodatkowy nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki środkom z tego dodatkowego komponentu powstaną m.in. nowe przejścia dla pieszych, drogi dla rowerów, chodniki czy perony przystankowe wraz z dojściami do peronów. Nabór obejmuje również zadania związane z przebudową czy remontem już istniejących przejść, dróg i peronów, które powinny zostać dostosowane do odpowiednich norm bezpieczeństwa.


Gmina może złożyć 2 wnioski, powiat – 3 wnioski, miasto na prawach powiatu – 2 wnioski, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Środki przeznaczone na dofinansowanie dla województwa małopolskiego to 65 271 604,51 zł. Zadania będą uwzględniane w podziale: 60% gminy, 40% powiaty. Powinny zostać zrealizowane w trybie jednorocznym, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy.


Również ok. 65,3 mln zł to dodatkowa pula, która została przyznana Małopolsce z innego specjalnego naboru na rok 2023 naboru, w ramach którego środki zostaną przeznaczone na tzw. remonty nakładkowe. Łącznie złożono 240 wniosków, w tym 208 to wnioski z gmin, a 32 z powiatów. Aplikowało 150 samorządów: 130 gmin i 20 powiatów, w tym 2 miasta na prawach powiatu, tj. Nowy Sącz i Tarnów. W tej chwili w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzona jest ocena złożonych projektów.


Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować