Pogoda Nowy Sącz

5

Dzisiaj jest: 05. 12. 2023 Dni od początku roku: 338 Dni do końca roku: 26
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Blisko 6 mln zł dla prawie 200 szkół w ramach programu Małopolska „Aktywna tablica”

Na początku lipca wojewoda małopolski Łukasz Kmita podjął decyzję o przyznaniu środków w ramach tegorocznego naboru do rządowego programu „Aktywna tablica”. Prawie 200 małopolskich szkół otrzyma łącznie blisko 6 mln zł. Obecnie trwają procedury podpisywania umów z organami prowadzącymi. Szkoły będą mogły zakupić nowe pomoce dydaktyczne, innowacyjny sprzęt i oprogramowanie oraz narzędzia do terapii.

Blisko 6 mln zł dla prawie 200 szkół w ramach programu Małopolska „Aktywna tablica”
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 umożliwia modernizację szkół podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych. Naszym celem jest poprawa efektywności procesu kształcenia. W tym kontekście szczególnie ważne jest odpowiednie dostosowanie pomocy dydaktycznych do potrzeb i możliwości uczniów. Program „Aktywna tablica” wprowadza nową jakość nauczania. Rozbudza zainteresowania i pasje. Ułatwia naukę i stymuluje kreatywność – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Interaktywne monitory, komputery, tablety…

Do blisko 200 małopolskich szkół trafi niemal 6 mln zł na zakup nowoczesnych interaktywnych tablic, komputerów, tabletów i programów edukacyjnych. Maksymalne wsparcie w wysokości 35 tys. zł otrzymało ok. 75% beneficjentów – dodaje wojewoda Kmita.


Szkoły i organy prowadzące wybrały - w zależności od indywidualnych potrzeb - sprzęt, który chcą zakupić. W zestawach mogą się znaleźć się m.in. monitory interaktywne, komputery, laptopy, mobilne statywy i oprogramowanie terapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Program jest finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Za wkład własny uznaje się: wkład finansowy i wkład rzeczowy.


Każda szkoła z szansą na wsparcie

W 2023 roku program będzie kontynuowany z następującymi zmianami:

  • wsparcie finansowe otrzymają szkoły podstawowe, które nie uczestniczyły w programie w latach 2017–2019, oraz szkoły ponadpodstawowe, w tym szkoły kształcące uczniów niewidomych i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.
  • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu specjalistycznej drukarki.
  • Szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020-2022, będą miały kolejną szansę na złożenie wniosku.
  • Kwoty wsparcia finansowego zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości każdej szkoły, przy czym maksymalna kwota wyniesie 14 tys. zł dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub 35 tys. zł dla szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub niewidomych. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze będą mogły otrzymać do 100 tys. zł na zakup drukarki.
  • Warunkiem skorzystania z programu jest uczestnictwo w programie tylko raz w latach 2020-2024.


Program „Aktywna tablica” ma na celu wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak tablice interaktywne, projektory, laptopy czy tablety. Jest to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizowana przez wojewodów w ramach Funduszu Rozwoju Edukacji.


Zgodnie z założeniami programu, każda szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł na zakup sprzętu. Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa, natomiast wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł. Na realizację programu w 2023 roku przeznaczono z budżetu państwa 60 mln zł.


Łącznie z programu „Aktywna tablica” skorzystało już prawie 750 małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W 2022, 2021 i 2020 roku do tych placówek wpłynęło ponad 16 mln zł – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.


Lista szkół, które otrzymają dofinansowanie tutaj.


Źródło: MEiN

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować