Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Limanowej zyska zadaszenie

W piątek 19 maja przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Limanowej Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda z rąk Wiceministra Sportu i Turystyki Andrzeja Guta-Mostowego odebrał promesę na zadanie pn. „Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Limanowej”. Przy wręczeniu promesy obecny był także Z-ca Burmistrza Wacław Zoń, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Stanisław Orzechowski, a także Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Limanowej Wiesław Stanik wraz z uczniami.

Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Limanowej zyska zadaszenie

Środki przyznane Miastu Limanowa na realizację inwestycji pochodzą z programu wieloletniego pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.


Na obecnie istniejącym boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 wykonane zostanie zadaszenie łukowe o stałej konstrukcji metalowej o wymiarach pola gry 20 m x 40 m oraz łącznik boiska ze szkołą o powierzchni ok. 50 m2. W ramach zadania wykonane zostaną instalacje: elektryczna, oświetleniowa, C.O., wentylacji i klimatyzacji oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. Obiekt wyposażony zostanie także w mobilną strzelnicę laserową.


Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom oraz umożliwienie sportowego rozwoju młodzieży oraz aktywności fizycznej osób z pozostałych grup społecznych.


Źródło: Miasto Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować