Budynek Szkoły Podstawowej w Piwnicznej – Zdroju przejdzie kompleksową termomodernizację

22 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju została podpisana umowa na realizację projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej – Zdroju” dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”.

Budynek Szkoły Podstawowej w Piwnicznej – Zdroju przejdzie kompleksową termomodernizację

Umowa została podpisana pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowany przez Pana Artura Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu oraz Pana Janusza Topolskiego - Głównego Księgowego, a Miastem i Gminą Piwniczna – Zdrój reprezentowanym przez Pana Dariusza Chorużyka – Burmistrza Piwnicznej Zdroju oraz Panią Zofię Kulig - Skarbnika Piwnicznej -Zdroju.


W podpisaniu umowy uczestniczyli: Pani Anna Paluch – Poseł na Sejm RP, Pan Patryk Wicher - Poseł na Sejm RP, Pan Wiktor Durlak – Senator RP, Pan Adam Musialski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piwnicznej Zdroju, Pani Urszula Sikorska- Dyrektor ZEAS w Piwnicznej-Zdroju, Pan Zenon Citak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju.


W ramach projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej- Zdroju, obejmująca m.in. docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, modernizację źródła ciepła (system CO hybrydowy), modernizację instalacji CO, wymianę opraw oświetleniowych, montaż instalacji fotowoltaicznej.


Wartość Projektu: 7 090 194,00 zł

Dotacja: 4 963 135,00 zł

Termin zakończenia projektu: 30.06.2024 r.


Źródło: Gm. Piwniczna-Zdrój

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować