Budżet Gminy Grybów na 2024 rok jednogłośnie uchwalony

28 grudnia Rada Gminy Grybów podjęła uchwałę o przyjęciu budżetu na rok 2024. Budżet przewiduje dochody w wysokości 176 251 883,00 zł, w tym 33 325 311,40 zł z tytułu sprzedaży majątku, oraz wydatki w wysokości 176 673 943,00 zł, w tym 48 222 152,00 zł na inwestycje. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 422 060,00 zł i zostanie pokryta z nadwyżki z poprzednich lat.

Budżet Gminy Grybów na 2024 rok jednogłośnie uchwalony

Przed rozpoczęciem obrad radni i zaproszeni goście wysłuchali występu dzieci z zespołu "Boże Nutki" z Binczarowej. Wśród obecnych na sesji byli: Pan Wiktor Durlak - Senator RP oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Grybów.


Źródło: Gm. Grybów

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować