Pogoda - Sądeckie.pl

22

Dzisiaj jest: 22. 10. 2021 Do końca roku: 70 dni
Jakość Powietrza:

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz wójt gminy Korzenna Leszek Skowron uczestniczyli w Posiedzeniu Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz wójt gminy Korzenna Leszek Skowron uczestniczyli w Posiedzeniu Rady ds. Samorządu Terytorialnego

15 września w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiedzenie otworzył minister Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, przewodniczący Rady.


Dla mnie osobiście to ogromny zaszczyt i wyróżnienie być członkiem Rady ds. Samorządu Terytorialnego. Na tę funkcję zostałem powołany w maju tego roku. Rada stanowi ciało eksperckie dla Pana Prezydenta. Nasza praca pozwoli na wspólne i szerokie działania na rzecz dobra Polaków, przede wszystkim w zakresie poprawy jakości życia, a także przyczyni się do rozwoju naszego regionu i naszej Ojczyzny – mówi marszałek Witold Kozłowski.


Podczas posiedzenia Rady skupiono się na następujących zagadnieniach: likwidacji skutków klęsk żywiołowych w odniesieniu do infrastruktury istotnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem dróg i infrastruktury powodziowej, a także pochylono się nad projektem ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Ponadto omówiono najistotniejsze sprawy bieżące.


Przypomnijmy, w skład Rady ds. Samorządu Terytorialnego z terenu Małopolski zostali powołani w maju tego roku: Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, starosta krakowski Wojciech Pałka, starosta tatrzański Piotr Bąk, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz wójt gminy Korzenna Leszek Skowron.


Źródło: UMWMCo sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować