Pogoda - Sądeckie.pl

21

Dzisiaj jest: 21. 01. 2022 Do końca roku: 344 dni
Jakość Powietrza:

Co się zmieniło na drogach krajowych Małopolski w 2021 r.?

Co się zmieniło na drogach krajowych Małopolski w 2021 r.?

Dużo się zmieniło w zakresie bezpieczeństwa i komfortu zarówno kierowców jak i pieszych. Przybyło 22,2 km dróg dwujezdniowych za sprawą ukończenia S7 na odcinku Szczepanowice – Widoma, udostępnienia dla ruchu drugiej jezdni na odcinku S7 Lubień – Naprawa i dwóch jezdni DK94 od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów. Na DK75 kierowcy korzystają już z nowego 602 m mostu na Dunajcu, w Kurowie. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych doświetlono 152 przejścia, wybudowano chodniki i zatoki autobusowe. Trwa budowa 57,8 km dróg ekspresowych S7 i S52.

W trakcie realizacji jest 28,3 km dróg dwujezdniowych: DK47 Rdzawka – Nowy Targ, obwodnica Oświęcimia DK44 powstająca w ramach większego zadania, S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej oraz obwodnica Brzeska w ciągu DK75 tzw. II część łącznika z autostradą A4. Te dwie ostatnie inwestycje czekają na wydanie zezwolenia (ZRID) przez wojewodę i w 2022 r. rozpoczną się budowy. Koszt tych inwestycji wyniesie łącznie ponad 1 mld 456 mln zł. Koszt budowanych dróg ekspresowych S7 i S52 Północnej Obwodnicy Krakowa wyniesie ponad 2 mld 802 mln zł.


Podpisane umowy

W 2021 r. GDDKiA podpisała umowy na:

  • projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów – Szczepanowice,
  • kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 Widoma – Kraków,
  • zaprojektowanie i rozbudowę DK94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice,
  • budowę obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza, w ciągu DK28,
  • opracowanie studium korytarzowego dla dwujezdniowej DK7, na odcinku Rabka – Chyżne
  • dokumentację dla rozbudowy węzła A4 Kraków Południe,
  • kompleksową dokumentację projektową obwodnicy Makowa Podhalańskiego, w ciągu DK28,
  • opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy węzła drogowego w Jaworniku na DK7
  • przebudowę skrzyżowania DK44 z ulicami Krakowską w Skawinie i Skotnicką w Krakowie na rondo, w Skawinie,
  • budowę mostu granicznego na potoku Jeleśnia, pomiędzy miejscowościami Chyżne (woj. małopolskie) i Trstena (na terytorium Słowacji).


Koszt tych zadań wynosi łącznie ponad 1 mld 829 mln zł.


Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał również w tym roku Program Inwestycji dla rozbudowy autostrady A4 od węzła Balice do ul Kąpielowej o dodatkowy trzeci pas, co oznacza przyznanie środków finansowych na poszerzenie drogi. W ramach inwestycji rozbudowane zostaną także dwa węzły i przebudowane trzy węzły.


Nowe i wyremontowane mosty i wiadukty

Nowy most typu na Dunajcu, w Kurowie, w ciągu DK75 został udostępniony kierowcom w październiku 2021 r. Jest to trzeci w Polsce pod względem wielkości most typu extradosed. Ma 602 metry długości, ponad 17 metrów szerokości i trzy pylony o wysokości 33,5 m od poziomu terenu, a 22,8 m od jezdni na pomoście. Nowy obiekt ma cztery przęsła, a odległości pomiędzy nimi wynoszą 100 m - 200 m - 200 m - 100 m. Na każdym pylonie zamontowano dziewięć want, a każda z nich z kolei zbudowana jest z 61 splotów stalowych lin.


Wybudowane został również mniejsze obiekty mostowe na DK52 w Inwałdzie i na DK44 w Palczowicach. Wyremontowane zostały dwa równoległe wiadukty na A4 w Węgrzcach Wielkich i na DK94 w Olkuszu. Wyremontowano mosty na DK94 w Brzesku i na DK49 w Nowym Targu. Rozpoczęła się budowa nowego wiaduktu na DK94 w Bochni i przekazaliśmy wykonawcy plac budowy mostu granicznego ze Słowacją, na DK7 w Chyżnem. 28 grudnia 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał zezwolenie na realizację (ZRID) mostu na potoku Luszówka w Chrzanowie, na DK79. Zastąpi on stary most, rozebrana zostanie także tymczasowa kładka dla pieszych.


Przebudowane skrzyżowania i doświetlone przejścia dla pieszych

W ramach Planu redukcji liczby i skutków zdarzeń drogowych przebudowano skrzyżowania na DK75 w Maciejowej i Tęgoborzu.


W Tęgoborzu przebudowano skrzyżowanie DK75 z drogą powiatową 1552K Tęgoborze - Zawadka – Chomranice. Powstał pas lewoskrętu od strony Nowego Sącza na drogę powiatową i doświetlono przejście dla pieszych. W Maciejowej przebudowano skrzyżowanie drogi krajowej nr 75 z drogą powiatową 1524K Maciejowa – Składziste. Wybudowano pas lewoskrętu od strony Krynicy Zdroju na drogę powiatową, poszerzono jezdnię, wybudowano zatokę autobusową i skomunikowano obydwie zatoki ciągiem pieszym. Zamontowano wygrodzenia segmentowe dla pieszych oraz punktowe elementy odblaskowe.


W ramach programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa przebudowano skrzyżowanie DK 49 z ul. Szaflarską w Nowym Targu. Inwestycja obejmowała budowa pasa lewoskrętu od strony Jurgowa, przebudowę sygnalizacji świetlnej, sieci elektrycznej średniego napięcia oraz oświetlenia ulicznego.


Trwa przetarg na rozbudową skrzyżowania DK44 z drogami lokalnymi w Nowych Dworach, w powiecie wadowickim. W miejscu obecnego skrzyżowania powstanie nowe, bezpieczniejsze, ze skanalizowanym ruchem oraz azylami dla pieszych na przejściu. 30 grudnia 2021 r. otwarto oferty. Złożyło je pięciu wykonawców. We wszystkich ofertach zaproponowane koszty rozbudowy są niższe niż zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 8 029 845,83 zł. Rozpoczęło się sprawdzanie ofert.


Aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na drogach krajowych Małopolski doświetlono łącznie 152 przejścia, za kwotę ponad 7 mln 36 tys. zł.


S7 na południe od Krakowa

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój rozpoczęła się w 2016 r. Widokowa i oczekiwana przez wszystkich jadących w góry i na południe Europy droga ekspresowa o długości 15,8 km w dużej mierze przebiega na wiaduktach i estakadach, a na odcinku 2 km pod ziemią. Największa estakada ma 1 km długości i wznosi się 50 m nad terenem w najwyższym punkcie. Tunel stanowi 12,3 proc. całej trasy. Na potrzeby budowy odcinek ten został podzielony na trzy krótsze.


Od 28 września 2019 r. kierowcy użytkują odcinek S7 Skomielna Biała - Rabka-Zdrój. Oprócz dwujezdniowej drogi, powstały dwa węzły drogowe (Skomielna Biała i Zabornia), Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady).


Na odcinku S7Lubień - Naprawa 20 grudnia 2019 r. oddano do ruchu lewą jezdnię. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. Prace nie zostały jeszcze ukończone w ciągu jezdni prawej. 17 lipca 2020 r. odstąpiono od umowy z wykonawcą tego odcinka. Mobilizacja wykonawcy (polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA, w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. 1 września 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy estakady na jezdni prawej z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zaawansowanie prac budowlanych wynosi ponad 33 proc. 22 grudnia 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej z firmą STRABAG Infrastruktura Południe. Druga jezdnia została udostępniona kierowcom 30 listopada 2021 r.


Kontynuowana jest budowa odcinka Naprawa - Skomielna Biała. W październiku 2019 r. przebito prawą nitkę tunelu, a lewą 27 kwietnia 2020 r. Aktualnie powstaje wewnątrz powłoka ognioochronna, montowana jest instalacja oświetleniowa, głośniki tunelowe, oprawy oświetleniowe i wentylatory. Przed portalem południowym wykonano wykop pod zbiornik przeciwpożarowy, a przed portalem północnym w budynku stacji transformatorowej montowane są instalacje.


S7 na północ od Krakowa

Ponad 55-kilometrowa droga ekspresowa S7 od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa została podzielona na cztery odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta).


Umowa na kontynuację projektowania i budowę 18,7 km odcinka drogi ekspresowej S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów podpisana została z firmą Intercor 16 kwietnia 2020 r. Budowa rozpoczęła się pod koniec lipca 2020 r. Zaawansowanie robót drogowych i mostowych na koniec 2021 r. wynosi 43%.


Umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów - Szczepanowice podpisano z konsorcjum: FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner) w lutym 2021 r. Wykonawca przygotował projekt i 8 grudnia 2021 r. złożył wniosek do wojewody o wydanie decyzji ZRiD.


8 stycznia 2018 r. podpisana została umowa na projekt i budowę S7 Szczepanowice - Widoma z firmą Mota-Engil Central Europe. Pierwsza łopata wbita została 11 września 2019 r. Droga ekspresowa S7 na odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma ma 13,1 km długości, dwie jezdnie, każda ma po dwa pasy ruchu z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Powstały dwa węzły: Szczepanowice i Widoma, dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP-y) i Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Budowa zakończyła się i ten odcinek jako pierwszy z odcinków drogi ekspresowej S7 na północ od Krakowa został oddany do użytku 4 października 2021 r.


Zezwolenie na realizację odcinka Widoma - Kraków Wojewoda Małopolski przekazał GDDKiA 20 lipca 2020 r. W związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac, 4 grudnia 2020 r. odstąpiono od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini). Niezwłocznie po zinwentaryzowaniu wykonanych robót i przygotowaniu materiałów przetargowych 23 grudnia 2020 r. GDDKiA wysłała do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenie o przetargu na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na tym odcinku. Umowa z nowym wykonawcą, konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź podpisana została 15 lipca 2021 r. Trwają prace projektowe i terenowe. Wzmacniane są drogi dojazdowe, wykonywane platformy robocze pod pale dla obiektów mostowych, rowy odwadniające, sondy i odwierty geologiczne. Trwają jeszcze badania archeologiczne.


Droga ekspresowa S7 na północ od Krakowa będzie też pełniła funkcję obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice oraz węzeł zespolony Kraków Grębałów, które dobrze skomunikują drogę ekspresową z istniejącą siecią dróg. Poprzez węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52, która stanowi Północną Obwodnicą Krakowa.


S52 Północna Obwodnica Krakowa zamknie ring wokół miasta

Jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. tej trasy nie było w sieci dróg krajowych. Została wpisana do tej sieci dopiero w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. Ruszyły przetargi i prace dokumentacyjne. 13 listopada 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację drogi. W lipcu 2020 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Aktualne zaawansowanie wynosi dla robót drogowych 16%, robót mostowych 40% i tunelowych 31%.


S52 Północna Obwodnica Krakowa będzie miała długość ponad 12 km, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dobudowane zostaną cztery łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to: Zielonki, Węgrzce, Batowice i Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52 POK powstaną także dwa tunele, 27 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) i 4 km murów oporowych.


Dwujezdniowa obwodnica Oświęcimia

W ramach zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44, w lipca 2020 r. rozpoczęło się projektowanie dwujezdniowej drogi o długości ponad 9 km, z trzema mostami: na Wiśle, Sole i Młynówce. Szczególnego podejścia wykonawcy wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz - Birkenau. W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz - Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należało ująć na kolejnych etapach przygotowania i później realizacji inwestycji. W maju 2021 r. złożony został wniosek do wojewody o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID).


Dwujezdniowa DK47 Rdzawka - Nowy Targ

Od 25 czerwca 2020 r. trwa budowa dwujezdniowej DK47 z Rdzawki do Nowego Targu, czyli jak kierowcy mawiają potocznie dalszy ciąg „nowej zakopianki”. Prace przygotowawcze dla odcinka DK47 Rdzawka - Nowy Targ prowadzone były w latach 2008 - 2015. Aneks do Programu inwestycji 26 czerwca 2017 r. podpisał Minister Infrastruktury, umożliwiając tym samym jej realizację. 19 września 2018 r. podpisana została umowa na realizację dwujezdniowej drogi pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem w trybie „Projektuj i buduj”. Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Po wydaniu decyzji ZRID budowa ruszyła 25 czerwca 2020 r. Aktualne zaawansowanie prac drogowych wynosi 47% a mostowych 50%.


Droga powstająca w nowym śladzie umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju. Powstaje dwujezdniowa droga klasy GP o długości ponad 16,1 km, szerokości jezdni 2x3,50 m, z czterema węzłami drogowymi (Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe) oraz 27 obiektami inżynierskimi. Budowane są drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie oraz urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt). Przebudowie podlega również infrastruktura techniczna.


Inne dwujezdniówki

23 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko - Nowy Sącz, czyli II etapu tzw. łącznika brzeskiego. Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruchu w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu łącznika brzeskiego pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku. We wrześniu 2021 r. złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na realizację (ZRID) do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Jest to pierwsza część dwujezdniowej DK75 Brzesko - Nowy Sącz, dla której Rząd 16 czerwca 2020 r. zwiększył finansowanie o 1,7 mld zł. Dla dalszej części odcinka od Brzeska do Nowego Sącza 27 września 2021 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU).


15 grudnia 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu na prawej jezdni autostrady A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. To odcinek, który stanowi fragment Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa z bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu na jezdni autostrady A4 o długości 900 m, od węzła Kraków Południe w kierunku węzła Kraków Łagiewniki, do punktu, w którym już istnieje trzeci pas. Przebudowana zostanie łącznica z węzła Kraków Południe od strony Zakopanego w kierunku Rzeszowa. Dokumentacja została wykonana i 15 października 2021 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Źródło: GDDKiA

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować