Czchów inwestuje w czystą wodę dla mieszkańców

Rozpoczęły się prace budowlane przy projekcie „Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3”, który jest częścią rozbudowy istniejącego ujęcia wody w miejscowości Czchów.

Czchów inwestuje w czystą wodę dla mieszkańców

Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Czchów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które wynosi 4 748 480,00 zł, przy całkowitym koszcie inwestycji wynoszącym 8 485 692,62 zł.

Inwestycja jest przeprowadzana według formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca uzyskał już wszystkie niezbędne pozwolenia budowlane, co umożliwia rozpoczęcie prac. W ramach projektu powstanie zbiornik wody czystej o pojemności użytkowej 650 m3 oraz stacja uzdatniania wody. Nowa stacja będzie funkcjonować automatycznie, z monitorowanym stanem urządzeń i danymi przesyłanymi do systemu wizualizacji komputerowej w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

Projekt zakłada również m.in. przebudowę rurociągów doprowadzających wodę, modernizację zasilania pomp, rekonstrukcję kanału spustowego z obecnego zbiornika, a także budowę rurociągu doprowadzającego i odprowadzającego wodę z nowego zbiornika, instalację oświetleniową na zewnątrz, instalację technologiczną do budynku technologicznego, zagospodarowanie terenu, utwardzenie ścieżek oraz nasadzenia zieleni ozdobnej.

Zakończenie inwestycji planowane jest na styczeń 2025 roku.

Źródło: Gmina Czchów

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować