DK44 ruch wahadłowy na ul. Legionów

W poniedziałek przed południem na ul. Legionów (DW933) w Oświęcimiu wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Zmiana ta dotyczy około 160-metrowego odcinka w rejonie budowy obwodnicy Oświęcimia (nowego przebiegu drogi krajowej nr 44).

DK44 ruch wahadłowy na ul. Legionów

Ul. Legionów zostanie poprowadzona w nowym śladzie. Jest to ostatni odcinek przebudowy tej ulicy. Aby wykonać niezbędne prace związane z budową nowego przebiegu, konieczne jest wprowadzenie ruchu wahadłowego. Taka organizacja ruchu potrwa do końca kwietnia.

Ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. W przypadku dużej liczby pojazdów, ruch będzie sterowany ręcznie.

Obwodnica Oświęcimia to nowa droga o długości 9,044 km, prowadząca od węzła Oświęcim na powstającej drodze ekspresowej S1 do okolic skrzyżowania ul. Zatorskiej i Grojeckiej. Trasa ta ominie miasto od południa i zapewni szybkie i bezpieczne połączenie z drogą ekspresową Mysłowice – Bielsko-Biała, a co za tym idzie, również z autostradą A4. Węzeł Oświęcim znajduje się już na terenie województwa śląskiego, między miejscowościami Bojszowy i Jedlina.

Z całej budowanej przez nas trasy, 1,1 km (12% długości obwodnicy) znajduje się poza Małopolską.Nowa obwodnica będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Każdy pas ruchu będzie miał 3,5 m szerokości. Trasa zostanie połączona z innymi drogami w sześciu miejscach:
  • z S1 poprzez węzeł Oświęcim (początek obwodnicy);
  • z ul. Wolską w Jedlinie poprzez rondo turbinowe;
  • z ul. Wojewódzką w Pławach (rondo turbinowe);
  • z ul. Legionów (droga wojewódzka nr 933) (rondo turbinowe);
  • z ul. Jagiełły (droga wojewódzka nr 948) (rondo turbinowe);
  • z ul. Zatorską (obecna DK44; koniec obwodnicy) (rondo).

Na trasie powstają trzy mosty

  1. Nad Wisłą, która w tym miejscu jest też granicą województw małopolskiego i śląskiego. Obiekt będzie miał 432 m długości i powstaje techniką nasuwu (kolejne segmenty mostu są przygotowywane, zbrojone i betonowane na specjalnym stanowisku prefabrykacji na śląskim brzegu Wisły, a następnie nasuwane na podpory obiektu);
  2. Nad Sołą, w okolicy ogródków działkowych Kamieniec, o długości 463 m. Część mostu powstaje metodą nawisową (deskowanie przyszłego segmentu mostu podwiesza się do tzw. wózka utrzymywanego przez konstrukcję zamontowaną na budowanym obiekcie, po zabetonowaniu segmentu wózek przesuwa się i montuje deskowanie w kolejnym miejscu), część z gotowych, prefabrykowanych belek. Te belki będziemy montować w nocy z wtorku na środę;
  3. Nad Młynówką, obok ogródków działkowych Stare Stawy, długości 12 m. Most zostanie zbudowany z prefabrykowanych belek.

W ramach inwestycji przebudowujemy m.in. sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne i deszczowe, a także oświetlenie. Wzdłuż drogi na niektórych odcinkach powstaną ekrany akustyczne. Przebudowujemy też drogi lokalne znajdujące się w pobliżu naszej inwestycji.

Na początku i na końcu obwodnicy powstaną przy każdej jezdni stanowiska do kontroli samochodów i ważenia pojazdów ciężarowych.


Źródło: fot GDDKiA 

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować