Do mieszkańców Sądecczyzny trafi tysiąc odblaskowych opasek

Już po raz kolejny sądecka Policja wspólnie z Caritas Diecezji Tarnowskiej podjęła działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym. Dzięki temu tysiąc odblaskowych opasek zostanie przekazanych mieszkańcom naszego regionu.

Do mieszkańców Sądecczyzny trafi tysiąc odblaskowych opasek

16 grudnia br. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu, w imieniu Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej księdza Zbigniewa Pietruszki, ksiądz Damian Migacz – Diecezjalny Duszpasterz Kierowców, przekazał elementy odblaskowe dla sądeckiej Policji. Do obecnego na spotkaniu Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, nadkom. Bogdana Łęczyckiego zwrócił się następującymi słowami:


Z uwagi na to, że bezpieczeństwo pieszych jest dla nas bardzo ważne, przekazujemy dziś Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu 1000 odblaskowych opasek. Wykorzystajcie je tam, gdzie przyniosą najlepsze owoce – podczas prelekcji z dziećmi, młodzieżą, z seniorami, jak również podczas działań profilaktycznych prowadzonych w czasie Waszej służby. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże!


Naczelnik sądeckiej drogówki wyraził wdzięczność za okazane wsparcie.


W imieniu wszystkich policjantów serdecznie dziękuję za przekazane elementy odblaskowe. Z pewnością zostaną dobrze rozdysponowane, a trafiając do mieszkańców Sądecczyzny, przyczynią się do poprawy ich bezpieczeństwa na drodze – podkreślił.


Zarówno Caritas Diecezji Tarnowskiej, jak i sądecka Policja od wielu lat zachęcają do noszenia odblasków, które zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo pieszych, ponieważ dzięki nim są lepiej widoczni na drodze. Przypominamy również, że pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Odblaski muszą także nosić piesi prowadzący poboczem wózek czy rower.


Źródło: KMPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować