Do Powiatu Limanowskiego trafi prawie 6 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Znamy wyniki III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych– edycja trzecia – PGR w którym wnioski mogły składać samorządy na terenie których w przeszłości funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Do Powiatu Limanowskiego trafi prawie 6 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Zasady ogłoszonego 28 grudnia ubiegłego roku naboru dopuszczały aplikowanie przez powiaty o dofinansowanie max. dwóch zadań. Powiat Limanowski wykorzystując tę możliwość złożył dwa wnioski – oba zostały pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania w następujących kwotach:

Zadanie 1.

„Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie Gminy Mszana Dolna”

Planowany zakres inwestycji obejmuje modernizacje 2 przepustów pod droga powiatową nr 1626 K w m. Kasina Wielka oraz przepustu pod drogą powiatową nr 1625 K w m. Glisne.

– kwota dofinansowania 1 862 000,00 zł

Zadanie 2.

„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jodłownik”

W ramach zadania planowane jest wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1632 K w m Krasne Lasocice (przy partycypacji finansowej Gminy Jodłownik) a także odcinkowej modernizacji drogi powiatowej nr 1621 K na odcinku Jodłownik – Janowice.

– kwota dofinansowania 3 920 000,00 zł

W nadchodzącym czasie zostaną podjęte działania w celu przygotowania i ogłoszenia postępowań przetargowych i wyłonienia wykonawców przedmiotowych zadań.


Źródło: Powiat Limanowski, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować