Dobiega końca ponad 5-letnia kadencja samorządów. Co udało się zrealizować na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro?

W ramach podsumowania ponad 5-letniej kadencji władz Powiatu Nowosądeckiego przedstawiamy dzisiaj inwestycje zrealizowane w gminach: Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro.

Dobiega końca ponad 5-letnia kadencja samorządów. Co udało się zrealizować na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój i Rytro?

Gmina Krynica-Zdrój

Remonty i modernizacja dróg powiatowych:

- remont drogi powiatowej Powroźnik - Tylicz na odcinku 4,15 km, z modernizacją 4 mostów. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021-2022 (2,93 mln zł). Koszt: 5,33 mln zł,

- remont drogi powiatowej Krynica ul. Pułaskiego - Tylicz na odcinku 0,65 km. Koszt: 575 tys. zł. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego.

- remont drogi powiatowej Berest - Mochnaczka - Wyżna na odcinku 5,3 km. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (4,88 mln zł). Koszt: 6,22 mln zł,

- modernizacja drogi powiatowej Berest - Mochnaczka Wyżna na odcinku 400 m. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Koszt: 907,6 tys. zł.

Przejścia dla pieszych: 5 przejść. Wartość całkowita: 163 785,46 zł.

Chodniki: budowa chodnika przy drodze powiatowej Berest - Mochnaczka Wyżna na odcinku 140 m. Koszt: 281 405,64 zł.

Gmina Muszyna

Remonty i modernizacja dróg powiatowych:

- remont drogi powiatowej Muszyna - ul. Polna - Złockie na odcinku 3,44 km wraz z remontem chodnika i budową doświetlonego przejścia dla pieszych. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2020-2021 (1,18 mln zł). Koszt: 4,25 mln zł,

- remont drogi powiatowej Żegiestów - Szczawnik Muszyna: ul. Zazamcze na odcinku 465 m. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (616 tys. zł) i obejmowało oprócz samej jezdni również chodniki oraz odwodnienie drogi. Koszt: 1,21 mln zł,

- modernizacja drogi powiatowej Żegiestów - Szczawnik - Muszyna na odcinku 327 m. Inwestycja sfinansowana w całości z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Koszt: 588,53 tys. zł,

- modernizacja drogi powiatowej Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze na długości 1,83 km, remont chodnika - 200 m, przebudowa trzech zatok autobusowych, budowa dwóch doświetlonych przejść dla pieszych. Zadanie objęte dofinansowaniem z Funduszu Leśnego w wysokości: 2 443 800 zł. Koszt: 4 886 208,63 zł,

- remont drogi powiatowej Powroźnik - Tylicz na odcinku 3,99 km (wraz z modernizacją 3 mostów). Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021-2022 (2,52 mln zł). Koszt: 3,92 mln zł.

Chodniki

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Muszyna ul. Polna - Złockie na odcinku 344 m przy pomocy finansowej gminy Muszyna. Koszt: 440 665 zł,

- remont chodnika przy drodze powiatowej Muszyna - ul. Polna - Złockie na odcinku 376 m. Koszt: 107 782 zł,

- remont chodnika przy drodze powiatowej Powroźnik - Tylicz na odcinku 1175 m. Koszt: 777 tys. zł,

- modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Muszyna ul. Polna – Złockie na odcinku 434 m. Koszt: 228,5 tys. zł,

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Muszyna ul. Polna - Złockie na odcinku ok. 190 m wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi. Zadanie objęte pomocą finansową gminy Muszyna w wysokości: 234 819 zł. Koszt: 469 639,02 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna w m. Żegiestów na odcinku 405 m przy udziale środków z RFRD. Koszt: 972,5 tys. zł.

Przejścia dla pieszych: 9 przejść. Wartość całkowita: 341 110,84 zł.

Gmina Piwniczna-Zdrój

Remonty i modernizacja dróg powiatowych:

- modernizacja drogi powiatowej Piwniczna: ul. Zagrody - Łomnica na odcinku 0,93 km. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Koszt: 782 tys. zł,

- rozbudowa drogi powiatowej Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała na odcinku 1,07 km wraz z budową chodnika. Zadanie objęte dofinansowaniem z Funduszu Leśnego. Koszt: 4,17 mln zł,

- modernizacja drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica na długości 1,5 km. Zadanie objęte dofinansowaniem z Funduszu Leśnego. Koszt: 3,32 mln zł,

- remont drogi powiatowej Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała na odcinku 1,12 km. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1,12 mln zł. Koszt: 1,48 mln zł,

- przebudowa drogi powiatowej Piwniczna: ul. Szczawnicka na odcinku 2,07 km wraz z modernizacją mostu. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Koszt: 2,63 mln zł.

Obiekty mostowe :

- budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała. Zadanie objęte dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Koszt: 839,45 tys. zł,

- modernizacja dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica. Zadanie objęte dofinansowaniem z Funduszu Leśnego. Koszt: 790,04 tys. zł.

Chodniki

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Piwniczna-Zdrój: ul. Szczawnicka wraz z przekładką sieci teletechnicznej na odcinku 165 m przy pomocy finansowej gminy Piwniczna-Zdrój. Koszt: 258 845 zł,

- modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) - Łomnica na odcinku 860 m. Koszt: 456 229 zł.

Przejścia dla pieszych: 4 przejścia. Wartość całkowita: 92 126,61 zł.

Gmina Rytro:

Przejścia dla pieszych: 4 przejścia. Wartość całkowita: 109 381,66 zł.

Niektóre inwestycje:

- budowa bieżni, rzutni i miejsca do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju. Koszt: 1 329 268,03 zł,

- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju. Koszt: 70 000 zł,

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju. Koszt: 5 495 944,61 zł, dofinansowanie ze środków UE to 90% kosztów kwalifikowanych – 4 860 955,64 złotych,

- remont podstacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Krynicy-Zdroju oraz pozostałych podstacji. Koszt: ponad 150 000 zł,

- zakup nowego aparatu RTG do powiatowego Szpitala w Krynicy-Zdroju. Koszt: 1,7 mln zł (Ministerstwo Zdrowia, Fundacja Orlen i Powiat Nowosądecki),

- montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów powiatowego Szpitala w Krynicy-Zdroju. Koszt: 270 000 zł,

- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych (lata 2019 – 2023) z terenu gmin: Muszyna - 52 000 zł, Piwniczna-Zdrój - 49 000 zł, Rytro - 7 000 zł, Krynica-Zdrój: - 37 500 zł.

Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować