Dobiegła końca przebudowa infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza w Limanowej

Zakończono prace nad zadaniem o nazwie „Przebudowa infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza w Limanowej”. W miejscu zwanym kamieniołomem, gdzie zrealizowano nową infrastrukturę turystyczną, odbywają się obecnie prace związane z odbiorem inwestycji.

Dobiegła końca przebudowa infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza w Limanowej

W ramach zadania:

- powstała zadaszona wiata drewniana z miejscami do wypoczynku, pod którą znajdują się stoły i ławy,

- wybudowana została altana o powierzchni 35 m2 drewniana na fundamentach betonowych, gdzie znajduje się toaleta

- zrobione zostało palenisko z zadaszeniem

- ustawione zostały pojemniki na odpady stałe


Na terenie realizacji inwestycji wykonano również roboty związane z utwardzeniem i odwodnieniem terenu, zabezpieczeniem skarpy i wymianą przepustu. Do kamieniołomu prowadzi droga żwirowa, a wzdłuż niej oraz wokół miejsca do wypoczynku zamontowane zostały drewniane bariery ochronne.


Koszt modernizacji infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza wyniósł 1 004 527,49 zł, z czego kwota 480 243,00 zł oraz koszty nadzoru w kwocie 15 500,00 zł zostały sfinansowane ze środków Unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA” z Łostówki.


Po odebraniu inwestycji miejsce wypoczynku będzie mogło być udostępniane osobom zainteresowanym.


Źródło: Miasto Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować