Dobiegły końca prace remontowe w remizie OSP Rożnów

Dobiegły końca prace remontowe w remizie OSP Rożnów

Dobiegły końca prace remontowe w remizie OSP Rożnów, polegające na wymianie pieca centralnego ogrzewania wraz z niezbędną instalacją cieplno-wodną.  

 

W 2020 roku Gmina Gródek nad Dunajcem realizowała zadanie pn. „Modernizacja remizy OSP Rożnów” w ramach projektu pn. „Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich w 2020 roku”.

 

Całkowity koszt realizacji  zadania wyniósł  19 150,00 złotych. Województwo Małopolskie dofinansowało projekt „Modernizacja remizy OSP Rożnów” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, pozostałą część pokryła ze środków własnych gmina Gródek nad Dunajcem.

 

Dzięki wymianie źródła ciepła, na nowy ekologiczny i bardziej efektywny piec, udało się obniżyć koszty ogrzewania remizy oraz uzyskać pozytywy efekt ekologiczny, objawiający się ograniczeniem emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

 

Źródło: Gm. Gródek nad Dunajcem

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować