Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w powiecie limanowskim

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej otrzymał dodatkową pomoc finansową z rezerwy Funduszu Pracy, która jest pod kontrolą Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Kwota ta wynosi 1 540 800 zł i ma na celu wspieranie aktywności zawodowej osób bez pracy w regionach dotkniętych wysokim bezrobociem.

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w powiecie limanowskim

Środki te będą wykorzystane do pomocy osobom bez pracy poprzez następujące działania:

1. Organizacja staży – 20 miejsc.

2. Organizacja prac interwencyjnych – 20 miejsc.

3. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 10 miejsc.

4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 40 miejsc.

5. Bon na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania – 10 miejsc.


Więcej informacji na temat naboru wniosków można uzyskać pod numerem telefonu:

1. Pracodawcy, przedsiębiorcy – PUP Limanowa, centrum obsługi pracodawców (budynek C wejście bezpośrednio z parkingu), nr tel. 18 33 37 820, 18 33 37 830,

2. Pracodawcy, przedsiębiorcy – LPIK Mszana Dolna, nr telefonu: 18 33 11 710.

3. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Limanowa – u prowadzącego doradcy klienta.


Wnioski będą przyjmowane od 30 października 2023 r. w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków.


Aktualne druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej w zakładce dla pracodawców, przedsiębiorców lub osób bezrobotnych – „Dokumenty do pobrania”.


Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować