Pogoda - Sądeckie.pl6

Dzisiaj jest: 06. 05. 2021
Do końca roku: 239 dni
Jakość Powietrza

Dofinansowanie dla mieszkańców gminy Chełmiec – 290 tys. zł na ekologiczne piece

Dofinansowanie dla mieszkańców gminy Chełmiec – 290 tys. zł na ekologiczne piece

Problem emisji zanieczyszczeń powietrza w województwie małopolskim jest bardzo poważny. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dąży do zredukowania smogu poprzez realizowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Jednym ze skutecznych sposobów jest dofinansowanie modernizacji kotłowni.

 

Właściciele budynków mieszkalnych na terenie gminy Chełmiec otrzymali dotację w wysokości wynoszącej łącznie 290.000,00 zł. Całkowity koszt planowanej modernizacji wynosi natomiast 600.000,00 zł. Dofinansowanie zostanie przekazane na podstawie umowy zawartej w dniu 14 września 2018 r. między Gminą Chełmiec a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Inwestycja pozwoli na wymianę osiemdziesięciu czterech nieekologicznych, węglowych pieców na kotły gazowe kondensacyjne. Realizacja inwesycji ma pozwolić na zredukowanie emisji zanieczyszczeń o 28.861,74 kg rocznie.

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji zakłada dofinansowanie gmin województwa małopolskiego i ma na celu poprawę jakości powietrza. Gmina chcąca otrzymać dofinansowanie powinna złożyć wniosek o dotację w okresie naboru (ostatni nabór na rok 2018 zakończył się w dniu 13 kwietnia 2018 r.). Dodatkowymi wymogami są opracowanie gminnego programu ochrony powietrza, albo podobnego dokumentu zgodnego z Programem Strategicznym Ochrona Środowiska i Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego: Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze. 

 

Dofinansowanie uzyskane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji gmina może przeznaczyć na demonaż kotłowni i palenisk opalanych stałym paliwem charakteryzującym się niską sprawnością energetyczną oraz montaż nowych kotłowni na gaz, olej, węgiel lub biomasę z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Środki finansowe można przeznaczyć także na podłączenie budynków mieszkalnych do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej lub na montaż ogrzewania elektrycznego. 

 

Wkład własny gminy musi wynosić co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych, a kwota dofinansowania ze środków funduszu nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, w zależności od liczby mieszkańców gminy. Jeżeli liczba mieszkańców wynosi od 5000 do 10.000  wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, a dla większych gmin – maksymalnie 20%. 

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować