Dom Pomocy Społecznej świętował 45-lecie działalności

Dom Pomocy Społecznej świętował 45-lecie działalności

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Emilii Plater w Nowym Sączu, pod kierownictwem dyrektor Marii Gabryś świętował jubileusz 45-lecia działalności. 

 

W Zajeździe Sądeckim odbyło się spotkanie pracowników i podopiecznych placówki oraz ich rodzin. Podczas uroczystości zastępca prezydenta miasta Nowy Sącz złożył Domowi Pomocy Społecznej życzenia. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu "Lata dwudzieste, lata trzydzieste".

 

Historia Domu Pomocy Społecznej została zapoczątkowana już w 1963 r., kiedy członkinie Stronnictwa Demokratycznego wystąpiły z inicjatywą utworzenia w Nowym Sączu domu spokojnej starości. Koncepcja została przygotowana w 1969 r. Wybrano wówczas także miejsce lokalizacji tej inwestycji. Dopiero w 1973 r. został wzniesiony budynek złożony z czterech kondygnacji i piwnicą, otoczony ogrodem. Państwowy Dom Rencistów powstał 1 lipca 1973 r. na mocy uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu. W domu spokojnej starości zaaranżowano pokoje przeznaczone dla jednej lub dwóch osób. Na dyrektora placówki powołano Emila Nowaka, który pełnił tę funkcję do 1998 r. 

 

Pierwotnie dom spokojnej starości był miejscem, gdzie przebywały osób przechodzących na rentę lub emeryturę, które były całkowite sprawne. Po 2004 r. do grona podopiecznych dołączyły osoby cierpiące na przewlekłe choroby. Dom Pomocy Społecznej znajdujący się przy ul. Emilii Plater w Nowym Sączu zapewnia usługi bytowe i opiekę, a także inne świadczenia wspomagające i edukacyjne dla osób, które z uwagi na ciężki stan zdrowia, podeszły wiek bądź niepełnosprawność wymagają pomocy innej osoby i w zasadzie całodobowej opieki. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Emilii Plater w Nowym Sączu jest miejscem pobytu głównie dla osób w podeszłym wieku. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Obecnie podopieczni mają dostęp do całodobowej opieki medycznej i rehabilitacji. Mieszkańcy mogą również brać udział w zajęciach terapeutycznych, m.in. dekoratorstwa, krawiectwa, hafciarstwa, stolarstwa, kulinoterapii i ogrodnictwa. Ponadto, od 2001 r. w Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje Grupa Teatralna Nestor. 

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować