Dotacja na szkolenia dla pracowników: można zyskać nawet 7 tys. złotych

Dotacja na szkolenia dla pracowników: można zyskać nawet 7 tys. złotych

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotował dwie możliwości dofinansowania szkoleń językowych, komputerowych, prawa jazdy i innych szkoleń zawodowych. Osoby zainteresowane dofinansowaniem mogą otrzymać dopłatę w formie bonów szkoleniowych, które pozwolą na pokrycie 87% kosztów szkolenia.

 

Dofinansowanie jest przekazywane w ramach projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, a mianowicie projektu „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”. Z projektów mogą skorzystać także mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty rozwijające kompetencje i kwalifikacje dorosłych pracowników. 

 

Dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników jest istotny dla rozwoju gospodarczego gminy i powiatu. Dofinansowanie kursów dla osób, które są aktywne zawodowo ma w tym pomóc. Bony i usługi doradztwa zawodowego w ramach Bilansu Kariery są przeznaczone dla osób pracujących, które ukończyły odpowiedni wiek i posiadają określone wykształcenie. 

 

Wyjątkiem na tym tle są osoby w wieku 50 lat lub wyższym, które niezależnie od posiadanego wykształcenia mogą skorzystać z dofinansowania kursów zawodowych. Osoby, które ukończyły 25 lat, ale nie ukończyły 50 lat, powinny mieć co najwyżej wykształcenie średnie. Wykształcenie wyższe uniemożliwia skorzystanie z dofinansowania. Podobnie jest w odniesieniu do osób, które ukończyły 18 lat, ale nie ukończyły 25 lat. Dofinansowanie jest zatem przyznawane w trzech przedziałach wiekowych. 

 

Dodatkowym wymogiem jest związek z Małopolską – osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna mieszkać, uczyć się lub pracować na terenie województwa małopolskiego. 

 

Czytaj więcej o projektach na stronie: www.Kierunek.PociagDoKariery.pl

 

Źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz, Fot. ilustracyjna Pixabay

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować