Drugi miesiąc z rzędu spada liczba osób bezrobotnych

Drugi miesiąc z rzędu spada liczba osób bezrobotnych

6,1 % - tyle wyniosła stopa bezrobocia we wrześniu. Liczba osób bezrobotnych spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3,3 tys.

- Kolejny miesiąc przynosi nam dobre wiadomości z rynku pracy, które napawają nas optymizmem i potwierdzają stabilizację rynku pracy. Według naszych szacunków wrzesień był drugim miesiącem z rzędu, kiedy liczba zarejestrowanych w urzędach pracy osób bezrobotnych zmniejszała się – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W porównaniu z końcem sierpnia 2020 roku odnotowano spadek o 3,3 tys. osób  i  finalnie liczba bezrobotnych wyniosła  1 mln 24,7 tys. osób. Już w sierpniu liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o ok. 1,5 tys.

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wrześniu aż w 11 województwach w porównaniu do poprzedniego miesiąca, przy czym najsilniejszy był w województwach: lubelskim (-1,9%), świętokrzyskim (-1,4%) i dolnośląskim (-1,1%)

Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu września br. 6,1%, co oznacza, że od czterech miesięcy pozostaje na takim samym poziomie.

Wzrost stopy bezrobocia wystąpił tylko w województwie pomorskim, gdzie w porównaniu ze stanem z końca sierpnia 2020 roku urosła ona o 0,1 p. p. (do 5,7%). W 7 województwach natężenie bezrobocia w odniesieniu do sierpnia nie zmieniło się, a w 8 województwach zmniejszyło się - spadek kształtował się w przedziale od 0,1 p. p. w województwach lubelskim, dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim do 0,2 p. p. w lubelskim.

- Dzięki wprowadzeniu tarczy antykryzysowej zmiany na rynku pracy nie są tak gwałtowne, jak jeszcze prognozowano w marcu.  Poziom bezrobocia nie wzrósł drastycznie w okresie pandemii – mówi minister Marlena Maląg.

W ramach trzech tarcz – antykryzysowej, finansowej i pomocowej – na ochronę miejsc pracy i zapewnienie płynności finansowej firm rząd przekazał już ponad 142 mld zł.

Według ostatnich danych Eurostatu w sierpniu 2020 roku Polska była po Czechach drugim krajem w UE o najniższej stopie bezrobocia, osiągając stopę na poziomie 3,1% wobec 7,4% wśród wszystkich państw unijnych i 8,1% w strefie Euro. Stopa bezrobocia w kraju była o 0,1 pkt proc. mniejsza niż w lipcu b.r. i utrzymała się na tym samym poziomie, co rok temu.

Dzięki wprowadzonej w ramach jednaj z tarcz, pracy zdalnej w czasie lockdownu firmy mogły utrzymać ciągłość działań operacyjnych. Zgodnie z danymi GUS liczba osób pracujących w domu podwoiła się w II kwartale zarówno w stosunku do poprzedniego roku, jak i poprzedniego kwartału. Aż 13,1% wszystkich pracujących w II kwartale wykonywało pracę w domu.

Duża część firm, która rozpoczęła swoją działalność w sieci w wyniku lockdownu zapewne ją utrzyma, co korzystnie wpłynie na ich rozwój. Tym bardziej, że ograniczenia wprowadzone w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wpłynęły na zmianę zachowań i decyzji zakupowych konsumentów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i pracowników, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad wprowadzeniem pracy zdalnej do kodeksu pracy na stałe. Zmiany te mogą przyczynić się także do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo oraz tych, zamieszkujących w dalszych zakątkach Polski, z ograniczonymi możliwościami komunikacyjnymi.

- Praca zdalna stanowi niewątpliwie ogromną szansę na poprawę możliwości osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy i na ich rozwój zawodowy, ale może też być ograniczeniem w  budowaniu i utrzymywaniu więzi międzyludzkich i powodować zamknięcie osoby niepełnosprawnej w środowisku domowym. Z tego powodu taka forma pracy powinna być dostępna, wszędzie tam gdzie da się ją zastosować, ale jednocześnie powinien być to wolny i świadomy wybór każdego pracownika. Dlatego, przy tworzeniu przepisów jest zabezpieczenie interesów obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy), co oznacza że wszystkie kwestie związane z pracą zdalną powinny być przedyskutowane na forum RDS. Zależy nam na wypracowaniu porozumienia w tej sprawie  – dodaje minister Marlena Maląg.

Liczba ofert pracy rośnie, zarówno tych zgłaszanych do urzędów pracy, jak i pojawiających się na portalach internetowych. Jeszcze w kwietniu br. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy ok. 58 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. We wrześniu 2020  roku liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła już 109,3 tys. i była o 13 tys. (o 13,5%) wyższa niż w sierpniu br.

W porównaniu do pierwszej fazy pandemii od końca maja obserwujemy wzrost popytu na pracę cudzoziemców. Dla przykładu, w kwietniu tego roku powiatowe urzędy pracy rejestrowały dziennie ok. 2 tys. oświadczeń, obecnie rejestrują ich około 6-7 tys., a więc liczbę porównywalną do tej sprzed pandemii. Można założyć, że zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w najbliższych latach będzie się utrzymywać na poziomie przynajmniej zbliżonym do 2019 r., co wynika z czynników strukturalnych (m. in. demograficznych oraz luk kwalifikacyjnych w określonych zawodach) i przewidywanego ożywienia gospodarczego po pandemii.

 

Źródło i fot. MRPiPS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować