Druhowie z Przysietnicy mają bon na nowe auto

Jednostka z Przysietnicy znalazła się na liście beneficjentów projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o nazwie “Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna”.

Druhowie z Przysietnicy mają bon na nowe auto

Zgodnie z regulaminem konkursu, koszt kwalifikowany jednego samochodu wynosił 1,2 miliona złotych. Dofinansowanie, czyli BON, stanowi 65% tych kosztów, co daje 780 tysięcy złotych. Pozostałe 420 tysięcy złotych to wkład samorządu. Planowane jest zakupienie średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych typu GBARt, wyposażonych w napęd 4×4 oraz zbiornik wody o pojemności 2500 litrów.

Burmistrz Jacek Lelek serdecznie dziękuje Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu i zarządowi województwa za wsparcie. Wspólnie z samorządem województwa, Gmina Stary Sącz będzie mogła wspierać swoje Ochotnicze Straże Pożarne. To kolejny średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki po OSP w Barcicach w ostatnim czasie.

Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie wyboru Partnerów do udziału w Projekcie pn. „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna”. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych. Pula środków z funduszy europejskich, będących w dyspozycji samorządu województwa, przeznaczona na ten projekt wynosi ponad 42,5 miliona złotych. Dzięki tej kwocie możliwy będzie zakup 54 samochodów ratowniczo-gaśniczych w jednostkach OSP w Małopolsce.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. To ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i wsparcia dla służb ratunkowych w regionie.

Źródło: UMSS, fot poglądowa/UMWM


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować