Pogoda - Sądeckie.pl7

Dzisiaj jest: 07. 05. 2021
Do końca roku: 238 dni
Jakość Powietrza

Dużo osób łamie obowiązujące zasady bezpieczeństwa

Dużo osób łamie obowiązujące zasady bezpieczeństwa

Pomimo zniesienia części obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, w dalszym ciągu obowiązuje część z nich. Jak pokazuje praktyka niektórzy przestali się do nich stosować.

 

Dla przykładu, w miniony weekend funkcjonariusze kilkunastokrotnie interweniowali w sprawie naruszeń obowiązujących obostrzeń. W efekcie nie tylko pouczali o obowiązku zasłaniania ust i nosa, ale nałożyli na jedną z osób mandat karny, a w trzech przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Cztery kolejne mandaty nałożono w związku niestosowaniem się do ograniczeń w przemieszczaniu się - informuje Asp. Iwona Grzebyk-Dulak z sądeckiej Komendy.

 

Policjanci będą reagować i wyciągać konsekwencje wobec osób, które nie stosuja się do nadal obowiązujących zasad bezpieczeństwa, za naruszenie których grozi mandat w wysokości 500 zł. Ponadto inspektor sanitarny może w takim przypadku nałożyć karę administracyjną w wysokości od 5 do 30 tys. zł.

 

Nadal obowiązują poniższe zasady:

  • OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

2 metry – minimalna odległość między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
Obowiązuje do: odwołania.

  • ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ MAŁOLETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób małoletnich poza domem bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia: do odwołania

  • OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Na czym polega? Wszyscy (oprócz kilku wyjątków wymienionych poniżej) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług.

Ograniczenie nie dotyczy: 

dzieci do 4 lat,
osób, które mają problemy z oddychaniem,
osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia,
osób poruszających się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które w tych miejscach bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
duchownych sprawujących obrzędy religijne,
rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,
osób przebywających w lesie,
podczas jazdy konnej,
sędziego, trenera i osoby uprawiającej sport na obiektach sportowych, których działalność zostaje wznowiona.
Obowiązuje do: odwołania.

  • ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW

Ograniczenie dotyczy:  korzystania z placów zabaw i ogrodów jordanowskich. Nie można także korzystać z miejsc biwakowania i wiat na terenach leśnych.

Obowiązuje do: odwołania.

  • KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega? W autobusie tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste.

Obowiązuje do: odwołania

  • SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.

Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

  • ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń oraz imprez.

Wyłączone są: zakłady pracy.

Obowiązuje do: odwołania.

  • OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA KWARANTANNY, przez osoby których to ograniczenie dotyczy

Policjanci w całym kraju sprawdzają czy osoby objęte kwarantanną pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Na osobę, która nie stosuje się do tej zasady funkcjonariusze mogą nałożyć mandat karny w wysokości 500 złotych lub skierować wniosek o ukaranie do sądu. Przepisy przewidują również, że inspektor sanitarny może nałożyć na taką osobę karę finansową w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych.

 

Źródło: KMPNS

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować