Działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rozszerzone o dział praca

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dotychczasowy zakres działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej został rozszerzony i objął również dział praca.

Działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rozszerzone o dział praca

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, o którym mowa, weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli 12 sierpnia 2021 r. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie sprawy związane z działem administracji rządowej – praca, znajdują się w kompetencjach Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, komórki organizacyjne obsługujące sprawy tego działu, funkcjonujące w ramach dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, zostały włączone do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.


Źródło: MRiPS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować