Pogoda - Sądeckie.pl

9

Dzisiaj jest: 09. 12. 2021 Do końca roku: 22 dni
Jakość Powietrza:

Edukacyjny park i wyjątkowa wystawa w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

Edukacyjny park i wyjątkowa wystawa w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

W Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku powstał edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim, który pozwoli turystom i mieszkańcom na obcowanie z kulturą tego niezwykłego regionu.

W otwarciu nowego parku i wystawy „Pogórzanie i sąsiedzi – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji” wzięli udział marszałek Witold Kozłowski i Iwona Gibas z zarządu województwa. W wydarzeniu uczestniczyły również radne województwa: Marta Mordarska i Jadwiga Wójtowicz.


Zakończone przez Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów prace pozwalają nie tylko nam na przypomnienie dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza, ale również budują, wzmacniają i rozwijają więź pomiędzy naszymi społecznościami, narodami, niezależnie od dzielących nas granic - podkreśla marszałek Witold Kozłowski.


Park edukacyjny to miejsce, gdzie można zobaczyć zrekonstruowane obiekty m.in. wiatę z piecami chlebowymi, replikę wodnego koła młyńskiego, czy replikę miechu kowalskiego. Wiele z nich można poznawać poprzez zmysły: dotyk, słuch i zapach.


Całość została zaprojektowana w taki sposób, by wyjść naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci i osób z niepełnosprawnościami, którym zabawa w takim obiekcie pomaga poznawać świat.


Inwestycja powstała w ramach projektu Muzea otwarte rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja na lata 2014-2020.


To przedsięwzięcie bez wątpienia podniesie atrakcyjność szlaku turystycznego pogranicza polsko-słowackiego. Dzięki modernizacji, rozbudowie czy remontom konserwatorskim obiektów oraz całego ich otoczenia, a także uruchomieniu nowych wystaw czy miejsc wypoczynku i rekreacji oferta Muzeum stanie się jeszcze bardziej interesująca. A to wszystko bez wątpienia przełoży się na wzrost liczby odwiedzających - dodaje Iwona Gibas z zarządu województwa.


Najnowsza wystawa „Pogórzanie i sąsiedzi – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji” prezentuje odświętne ubiory pięciu grup etnograficznych i etnicznych zamieszkujących pogranicze: po stronie polskiej – Pogórzan, Łemków i Lachów Sądeckich, po stronie słowackiej – Szaryszan i Spiszaków.


Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować