Festiwal Zawodów z udziałem przedstawicieli ANS w Nowym Sączu

Festiwal Zawodów to przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego, będące częścią kompleksowego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowanego przez samorząd województwa małopolskiego od 2012 r.

Festiwal Zawodów z udziałem przedstawicieli ANS w Nowym Sączu

Wydarzenie jest organizowane dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla projektu „Zawodowa Małopolska”, będącego operacją o znaczeniu strategicznym dla regionu. Formuła Festiwalu ma charakter branżowy i polega na prezentacji zawodów, w których kształcą szkoły zawodowe oraz szkoły wyższe. Prezentacje uzupełniają przedstawiane przez małopolskich przedsiębiorców możliwości zatrudnienia w danym zawodzie.

W tym roku Festiwal Zawodów miał miejsce w dniach 24–25 kwietnia 2024 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie. Studenci Wydziału Nauk Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwie pod opieką Pani dr Katarzyny Zwolińskiej-Mirek prezentowali zawód fizjoterapeuty, a studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu pod opieką: Pani dr Iwony Zaczyk, Pana mgr inż. Marka Zborowskiego, Pani dr Aleksandry Stawiarskiej, Pana mgr Wiesława Popardy, Pana mgr Macieja Sliwińskiego prezentowali zawody ze swojego Wydziału: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka (pielęgniarz) i dietetyk.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować