Funkcjonariusze KaOSG będą ochraniać granice Macedonii

20 lutego do Republiki Macedonii Północnej wyruszyła grupa 16 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Drugą w 2022 roku edycję operacji wsparcia macedońskich służb zabezpiecza Karpacki Oddział Straży Granicznej.

Funkcjonariusze KaOSG będą ochraniać granice Macedonii

Grupą dowodzi mjr SG Marek Topór na co dzień pełniący służbę w placówce SG w Krakowie-Balicach.


Przed wyjazdem funkcjonariusze SG odbyli tygodniowe szkolenie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Trenowali umiejętności strzeleckie i ćwiczyli taktykę realizacji czynności służbowych w obiektach zurbanizowanych. Szkolenie obejmowało również procedury zatrzymywania oraz doprowadzania osób zatrzymanych, ewakuację i samoewakuację z pojazdu, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych w kolumnie. Funkcjonariusze SG zapoznali się również ze zwyczajami, tradycją i kulturą macedońską.


Drugi kontyngent będzie stacjonował w rejonie placówki Novo Selo. Funkcjonariusze swoje zadania będą realizować na granicy macedońsko-greckiej, wspierając macedońskie służby w ochronie granicy państwowej przed nielegalną migracją. Polscy strażnicy graniczni będą zapobiegać nielegalnym przekroczeniom granicy oraz kontrolować dokumenty pod kątem ich autentyczności.


Funkcjonariusze z Karpackiego OSG na miejsce dotrą w poniedziałek, zmienią I edycję , którą zabezpieczał Śląski Oddział SG. Uczestnicy II edycji do Polski wrócą pod koniec marca.


Funkcjonariusze Straży Granicznej od 2016 roku biorą udział we wspólnych operacjach wsparcia Policji Republiki Macedonii Północnej. W tym czasie zostało zrealizowanych 54 edycji wspólnych operacji, w których wzięło udział ponad 1400 funkcjonariuszy reprezentujących wszystkie oddziały i ośrodki szkolenia SG.


Wyjazdy funkcjonariuszy SG są organizowane na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Macedonii Północnej.


Źródło: KaOSG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować