Funkcjonariusze KaOSG szkolili małopolskich urzędników

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami różnych instytucji zajmujących się sprawami cudzoziemców w Małopolsce. W ramach dwóch szkoleń, które odbyły się w listopadzie, omówiono zagadnienia związane z prawem pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP.

Funkcjonariusze KaOSG szkolili małopolskich urzędników

Pierwsze szkolenie, zorganizowane we współpracy z Wydziałem Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Oddziału ds. Cudzoziemców w Nowym Sączu, dotyczyło rodzajów i celów wydawania wiz oraz dokumentów pobytowych uprawniających do pobytu na terytorium RP. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jak obliczać dopuszczalny okres pobytu cudzoziemców przebywających w ruchu bezwizowym oraz jakie są czynności związane z przekraczaniem granicy państwa. Zwrócono również uwagę na znaczenie ręcznych adnotacji i oznaczeń umieszczanych w dokumentach podróży.


Drugie szkolenie, zorganizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu, skierowane było do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Głównym celem spotkania było przedstawienie obowiązujących przepisów związanych z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium RP oraz najczęściej popełnianych błędów podczas zatrudniania. Uczestnicy szkolenia zapoznali się również z tematyką związaną z powierzaniem pracy w ramach outsourcingu pracowniczego lub pracy tymczasowej.


Szkolenia te były okazją do wymiany informacji i doświadczeń między funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej a pracownikami innych instytucji zajmujących się sprawami cudzoziemców. Były to również przykłady dobrej współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz zapewnienia prawidłowego stosowania prawa w zakresie pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP.


Źródło: KaOSG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować